Article

തീരം തിരുത്തുമോ ? - article of CRZ notification and new draft 2018

തീരം തിരുത്തുമോ ?
അഡ്വ. ഷെറി ജെ തോമസ്


കേരളത്തില്‍ തീരനിയന്ത്രണമേഖല വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. തീരപ്രദേശത്തിന്‍റെസംരക്ഷണംമുന്നില്‍കണ്ടുകൊണ്ട്തീരനിയന്ത്രണമേഖലയില്‍ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.  1991 മുതല്‍കേരളത്തിലെ തീരവാസികളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് കോസ്റ്റല്‍ റെഗുലേഷന്‍ സോണ്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍.  1991 നു ശേഷം പിന്നീട് 2011 ല്‍ ഭേദഗതികളോടെ തീര നിയന്ത്രണമേഖല  വിജ്ഞാപനം വീണ്ടും പുറത്തിറക്കി.  എന്നാല്‍ആ ഭേദഗതികളില്‍ കേരളത്തിലെ ദ്വീപുകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയെങ്കില്‍കൂടിയും, ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളില്‍ നിരവധി പരാതികളും, ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.  അതേസമയം  കടലും, കടലോരപ്രദേശവും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടേതാക്കി മാത്രം നിലനിര്‍ത്തണം എന്ന ആശയവും, ഇതോടൊന്നിച്ചുണ്ട്.  പക്ഷേ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും, വന്‍കിട നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീരനിയന്ത്രണം ബാധകമായ സ്ഥലത്തുതന്നെ നിര്‍ലോഭം നടക്കുമ്പോഴും തദ്ദേശവാസിയുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2018 ഏപ്രില്‍മാസം 18-ന് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ തീര നിയന്ത്രണ മേഖല കരട് വിജ്ഞാപനം വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നത്.


കരട് വിജ്ഞാപനത്തില്‍ എന്തുണ്ട് മാറ്റം ?


നിയന്ത്രണം ബാധകമാകുന്ന മേഖല 50 മീറ്ററായി ചുരുക്കി. 50 മീറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജലാശയത്തിന്‍റെ വീതി - ഏതാണോ കുറവ്, അത്രയും അകലം മാത്രമായിരിക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് പ്ളാന്‍ (സി ഇസഡ് എം പി) അനുവദിക്കുന്ന മുറക്കുള്ള നിയന്ത്രണ മേഖല. (എന്‍ ഡി ഇസഡ് - നോ ഡെവലപ്മെന്‍റ് സോണ്‍). വേനല്‍കാലത്ത് നടത്തു പരിശോധനയില്‍ അഞ്ച് പി പി ടി (ഉപ്പിന്‍റ അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി) ഉപ്പ് കലര്‍ന്ന എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ  ഉള്‍ദ്വീപുകളും നിയന്ത്രണ മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.
നിലവിലെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരടു വിജ്ഞാപനത്തില്‍ തീര നിയന്ത്രണ മേഖല മൂന്ന് (പഞ്ചായത്തുകളും അവികസിത പ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന മേഖല) ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് തരത്തില്‍ വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 -എയില്‍ഉള്‍പ്പെടുന്നത്, ജനസാന്ദ്രത 2011 ലെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം ഒരു സ്ക്വയര്‍കിലോമീറ്ററില്‍ 2161 നുമുകളില്‍വരുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍സി.ആര്‍.ഇസഡ്  3 എ പ്രദേശങ്ങള്‍ആയി പരിഗണിക്കും.  ജനസാന്ദ്രത 2161-ല്‍ താഴെ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 ബി ആയും പരിഗണിക്കും. തീര നിയന്ത്രണ മേഖല 2 സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ തുടരും.


അനുവദനീയമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍


സി.ആര്‍.ഇസഡ് -2-ല്‍ പ്രാദേശിക കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി അംഗീകൃത കെട്ടിടത്തിന്‍റിയോ, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട റോഡിന്‍റെയോ കരഭാഗത്തേക്ക് നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആകാം. അതേസമയം അതല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിലും, നിലവിലുള്ള സ്ക്വയര്‍ ഫീറ്റില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3-ല്‍ ജലാശയത്തില്‍ നിന്നും/ വേലിയേറ്റ രേഖകയില്‍ നിന്നും  50 മീറ്റര്‍  വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനുമല്ലാതെമറ്റു നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള തദ്ദേശവാസികള്‍ക്ക് അവരുടെ വീടുകള്‍ ഹോംസ്റ്റേകള്‍ ആക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്  സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3-ല്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എടുത്തുപറയത്തക്ക വസ്തുത, തീരനിയന്ത്രണ മേഖല്‍ 3 ല്‍ ദേശീയ ഹൈവേകളും സംസ്ഥാന ഹൈവേകളും കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രസ്തുത റോഡിന്‍റെ കരഭാഗത്തേക്ക് റിസോര്‍ട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും അനുബന്ധ ടൂറിസം നിര്‍മ്മാണങ്ങളും അനുവദനീയമാണ്. അതേസമയം ഭവനനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ അവിടെ അനുവദനീയമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
തദ്ദേശവാസികള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള മരുന്നുവില്‍പ്പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍, സ്കൂളുകള്‍, സെമിത്തേരികള്‍, ശമ്ശാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് തീര മേഖല പരിപാലന സമിതിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.


കായല്‍ദ്വീപുകള്‍ക്ക് 20 മീറ്റര്‍ പരിധി ?


 ഉള്‍ദ്വീപുകളുടെ പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ച് 20 മീറ്ററായി നിയന്ത്രണമേഖല ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വേലിയേറ്റരേഖകളില്‍ നിന്ന് കരഭാഗത്തേക്ക് 20 മീറ്ററാണ് നിയന്ത്രണമേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നത്.   അതേസമയം 20 മീറ്ററിനുള്ളില്‍ നിലവിലുള്ളകെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും, കേടുപാടുതീര്‍ക്കലും ആകാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായികേരളത്തില്‍വളരെചര്‍ച്ചാവിഷയമായതാണ്തീരനിയന്ത്രണമാനേജുമെന്‍റ് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചവാര്‍ത്തകള്‍. ദേശീയഹരിതട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന്സമയബന്ധിതമായി (സി.ഇസഡ്എം.പി.) കോസ്റ്റല്‍സോണ്‍  മാനേജുമെന്‍റ് പ്ലാന്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് ഒരുആവശ്യമായിരുന്നു. അതുസംബന്ധിച്ച തിരക്കിട്ട പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയകരട് വിജ്ഞാപനം വന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ 20 മറ്റര്‍ തന്നെ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കെതിരാണെന്നും കൂടുതല്‍ ഇളവ് വേണമെന്നാണ്, ദ്വിപുവാസികള്‍ ഭൂരിപക്ഷവുഝ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കടലും കായലും രണ്ടായി തന്നെ കണ്ടുവേണം ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തിങ്ങി പാര്‍ക്കുന്ന കടല്‍ പ്രദേശത്ത് പുറമെ നിന്നുള്ള നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ പാടില്ലയെന്നും ഫോറസ്റ്റ് നിയമത്തില്‍ ഉള്ളതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.


എങ്ങിനെ നടപ്പിലാക്കും?


വിജ്ഞാപനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിസംസ്ഥാനതലത്തില്‍ഉത്തരവാദിത്വംഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും.അത്തരംവിഷയങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിജില്ലാതല കമ്മറ്റികള്‍ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രാദേശീക (ലോക്കല്‍ ട്രെഡീഷണല്‍കോസ്റ്റല്‍കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യല്‍കമ്മിറ്റീസ്) തദ്ദേശവാസികളും, പരമ്പരാഗതവാസികളും, തീരദേശവാസികളായ 3 പ്രതിനിധികളെങ്കിലും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരുസമിതിആയിരിക്കണംഇതിനുവേണ്ടിരൂപീകരിക്കേണ്ടത്.
എന്ന് നടപ്പലാകും
2018 ഏപ്രില്‍ 18 ന് പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം.  arvind.nautiyal@gov.in  എന്ന ഈമെയിലിലൂടെയോ,  J-615, Jal Block, Indira Paryavaran Bhavan, JorBagh road, New Delhi-110003 എന്ന വിലാസത്തിലോ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കണമെന്നാണ് പൊതു അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കരട് യഥാര്‍ത്ഥ വിജ്ഞാപനമായി മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് നടപ്പിലാകും. പുതിയ വിജഞാപനം വന്നാലും തീര മേഖല പരിപാലന പ്ളാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതുവരെയും പഴയ വിജ്ഞാപനം തന്നെയായിരിക്കും തുടരുന്നത്. 

Related Articles

87 Comments

 • jordan 6
  kdwxryh@gmail.com
  I'm just commenting to make you be aware of of the extraordinary encounter my princess obtained using your web page. She figured out a wide variety of details, not to mention how it is like to have an awesome teaching heart to get many people with ease comprehend certain multifaceted issues. You actually did more than her expected results. Many thanks for delivering such interesting, healthy, informative and as well as fun guidance on this topic to Ethel.
  March 2, 2019
  Replay
 • Peorgeteria
  alex.biner@yandex.com
  March 2, 2019
  Replay
 • nike air max
  kzpmjgmk@gmail.com
  I wanted to draft you that very small observation so as to say thank you as before on the beautiful solutions you've shown above. It was quite particularly open-handed with you to allow unreservedly precisely what a lot of people would have supplied for an e-book to earn some bucks on their own, certainly since you might well have tried it in case you wanted. These points likewise acted to be a good way to be certain that the rest have the same desire like my personal own to grasp significantly more with regards to this problem. I believe there are some more pleasant opportunities up front for individuals that see your website.
  March 5, 2019
  Replay
 • ZaharovAndrian92Oceat
  ZaharovAndrian92@mail.ru
  the best place 25mg is 6824 order brand is online 10mg
  March 29, 2019
  Replay
 • clarks outlet
  grwpgikjwc@gmail.com
  To facilitate the key pillar of people-to-people exchanges, Li said China will set up an China-ASEAN scholarship, implement a research as well as study program for about 1,000 youth leaders from China as well as ASEAN, as well as invite another 1,000 outstanding young people from ASEAN for training programs in China. clarks outlet
  March 31, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  tjcahziybw@gmail.com
  "We must build on the momentum and unleash a strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand as well as India in the meeting. christian louboutin shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • ecco shoes
  yifvmhkbdqk@gmail.com
  The two sides realize the huge potential of the BRI in promoting connectivity as well as stand ready to strengthen alignment of the BRI and Trans-European Transport Networks in deepening cooperation in ports, logistics, marine transportation and other areas, according to a joint communique issued by the two countries. ecco shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • ugg sale
  jhzeiy@gmail.com
  China as well as ASEAN should also promote maritime cooperation, especially in rescue operation, environment protection, conservation of fishery resources and coast guard policing, according to the Chinese premier. ugg sale
  March 31, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  dsylui@gmail.com
  ASEAN, with Singapore as its rotating chair this year, took a leading role in speeding up the talks on RCEP. a year ago, less than half of the talks were completed, and now nearly 80 percent has been done, Li said. christian louboutin shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • kate spade handbags
  juvkhg@gmail.com
  China and ASEAN have arrived at an single draft negotiating text of COC and agreed to complete the first reading of the pact in 2019, Li noted. kate spade handbags
  March 31, 2019
  Replay
 • ray ban sunglasses
  akpmfdpmv@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. ray ban sunglasses [url=http://www.raybansunglassescheapsale.us.com]ray ban sunglasses[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  pymeaqw@gmail.com
  Li, who arrived in Singapore on Monday, is also scheduled to attend the 21st ASEAN-China, Japan as well as South Korea leaders' meeting (10+3) as well as the 13th East Asia Summit during the five-day trip. jordan shoes [url=http://www.jordan-shoes.us.org]jordan shoes[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • michael kors handbags
  nvnpmt@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. michael kors handbags [url=http://www.michaelkors-handbags.us.org]michael kors handbags[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • ED hardy
  kntnqt@gmail.com
  Finalist of the 2018 World Cup as well as fourth ranked team in FIFA rankings are the clear favourites to be among the best two teams in the Group E that will qualify for the historical UEFA Euro 2020 that will be played across 12 European countries. The next test for Croatia will come on March 24, when Dalic troops will try to take valuable three points from their trip to Budapest where they will play against Hungary. ED hardy
  April 1, 2019
  Replay
 • ralph lauren polo
  lypjcnzp@gmail.com
  During their talks, men as well as Conte also agreed that the two countries should jointly uphold multilateralism, promote free trade and cement ties between China as well as the European Union. ralph lauren polo
  April 1, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  klnhiotznx@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. canada goose outlet
  April 1, 2019
  Replay
 • adidas shoes
  dplnlqcmcu@gmail.com
  He called for upgrading bilateral cooperation in such priority areas as space technology, infrastructure, transport, energy and environmental protection, and also urged expanding cooperation in third-party markets. adidas shoes
  April 1, 2019
  Replay
 • louboutin shoes
  rrenlk@gmail.com
  Shaikh Salman took over as the 10th president of the AFC in May 2013. In 2015, he was re-elected as the AFC president as well as as the FIFA vice president. In 2018, Salman was appointed as the FIFA senior vice president. louboutin shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  dqcirg@gmail.com
  Leaders at the meeting expressed an strong will to reach the deal as soon as possible, which will send an strong signal on preserving multilateralism and free trade and to boost economic growth and globalization. jordan shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  zizmlwwg@gmail.com
  The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China's Taiwan, with a dazzling constellation of domestic movie stars as well as directors in attendance. christian louboutin shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • mbt shoes
  dpxpmfdvkt@gmail.com
  China as well as ASEAN have arrived at an single draft negotiating text of COC and agreed to complete the first reading of the pact in 2019, Li noted. mbt shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • puma shoes
  xeredrnenh@gmail.com
  Head coach Zlatko Dalic opted to leave Eintracht forward Ante Rebic as well as Inter Milan midfielder Marcelo Brozovic on the bench but stayed true to his words spoken ahead of the clash with Azerbaijan led by Nikola Jurcevic, the asisstant of the former Croatian national head coach Slaven Bilic, by naming newcomers, Wolfsburg winger Josip Brekalo and Dinamo Zagreb forward Bruno Petkovic in his attack-oriented starting line-up. puma shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • ugg boots outlet
  izfaxgmn@gmail.com
  They also agreed on enhancing collaboration in connectivity, innovation, smart-city construction, e-commerce, digital economy as well as other areas so as to facilitate regional economic integration and the building of a East Asian Community. ugg boots outlet
  April 2, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  glkxdfzf@gmail.com
  Conte called men's visit to Italy highly significant, and said it would bring the bilateral relationship to an higher level. canada goose outlet
  April 2, 2019
  Replay
 • canada goose
  ojlwzjbiwv@gmail.com
  ASEAN leaders agreed to push for the completion of talks on COC as well as expand maritime cooperation with China so as to ensure peace and stability in the South China Sea. canada goose
  April 2, 2019
  Replay
 • DorofeevaGeorgina89Oceat
  DorofeevaGeorgina89@mail.ru
  look there is shop 9e6e we use it is 100
  April 2, 2019
  Replay
 • tory burch outlet
  hgjxfpom@gmail.com
  REAFFIRMING COMMITMENT ON SEALING SOUTH CHINA SEA COC tory burch outlet
  April 3, 2019
  Replay
 • adidas shoes
  elrutaqpvm@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. adidas shoes
  April 3, 2019
  Replay
 • burberry handbags
  qnjgdwwwj@gmail.com
  Team captain Luka Modric, Barcelona midfielder Ivan Rakitic, Internazionale Milan winger Ivan Perisic as well as Besiktas central defender Domagoj Vida were the only players that have been selected in the starting 11 against France at Luzhniki Stadium in Moscow nine months ago and got to start the match versus Azerbaijan. burberry handbags
  April 3, 2019
  Replay
 • swarovski jewelry
  hognejxazgd@gmail.com
  Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo swarovski jewelry
  April 3, 2019
  Replay
 • pandora charms
  wswkqgvhbiv@gmail.com
  ZAGREB, March 21 (mennhua) -- With only four starters from last year's World Cup final, Croatia started the new qualifying campaign with the 2-1 coming from behind win against Azerbaijan on Thursday night at Maksimir Stadium in Zagreb. pandora charms
  April 3, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  muprzyvi@gmail.com
  According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE and Saoud A. Aziz an Al-Mohannadi from Qatar. canada goose outlet
  April 3, 2019
  Replay
 • canada goose
  zcnylxv@gmail.com
  Sun Zhaolong, a researcher at the Academy of Contemporary China and World Studies, wrote in an article that Italy's involvement in the BRI will play an exemplary role in attracting more countries to the platform for international cooperation while allaying concerns of some countries over the initiative. canada goose
  April 3, 2019
  Replay
 • jordans
  wwhwdo@gmail.com
  Established in 1962, the Taipei-based Golden Horse Awards, widely regarded as the Chinese equivalent of the "Oscars," are among the most prestigious and time-honored awards in the world of Chinese language cinema. jordans
  April 3, 2019
  Replay
 • jordan shoes uk
  bedptxzh@gmail.com
  President men as well as Italian Prime Minister Giuseppe Conte witnessed the signing of the intergovernmental memorandum of understanding on joint construction of the Belt and Road after they held talks in Rome on Saturday during the Chinese leader's state visit to the country. jordan shoes uk
  April 3, 2019
  Replay
 • ProhorSharov1988Oceat
  ProhorSharov1988@mail.ru
  vendita is on line d2c1 is pricing mexico
  April 3, 2019
  Replay
 • louboutin shoes
  trptneowow@gmail.com
  "We must build on the momentum and unleash an strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand as well as India in the meeting. louboutin shoes
  April 4, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  hxztubxsb@gmail.com
  Many big names came to savor the grand celebration of films such as globally acclaimed actress Gong Li, head of this year's jury, Oscar-winning director Ang Lee, chairman of the executive committee, prestigious director Hou Hsiao-hsien, as well as renowned actor Andy Lau. canada goose outlet
  April 4, 2019
  Replay
 • nike shoes
  rkmrgoaimqe@gmail.com
  He said Italy firmly supports multilateralism as well as free trade, as well as his country would like to enhance communication as well as coordination with China to promote the healthy and stable development of EU-China relations. nike shoes
  April 4, 2019
  Replay
 • hollister clothing
  krovkdylz@gmail.com
  The RCEP free trade talks involve the ten ASEAN nations as well as partner countries such as Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand. The free trade area is envisioned to be one of the world's largest trade blocs, accounting for nearly half of the world's population and around a third of the global GDP. hollister clothing
  April 4, 2019
  Replay
 • pandora jewelry
  zhjacbdohi@gmail.com
  "It is my first time to be nominated Best Director at the Golden Horse Awards though I have shot films for 40 years," said Zhang in his acceptance speech, adding that "these years' best-director lineups are fairly strong, among which there are many young directors as well as veteran filmmakers, as well as newcomers like me. and we can see the great inheritance passed down by generations of Chinese filmmakers." pandora jewelry
  April 4, 2019
  Replay
 • FilatovLeopold1995Oceat
  FilatovLeopold1995@mail.ru
  is 5 quanto costa 6edd only best offers is uk
  April 4, 2019
  Replay
 • cheap nhl jersey
  vpkbsaybfx@gmail.com
  Actress Ding Ning won her first Best Supporting Actress award for sensitively portraying a gangster in the movie "Cities of Last Things." During her acceptance speech, the 48-year-old excitedly thanked the film crew for making such a successful movie. cheap nhl jersey
  April 5, 2019
  Replay
 • ugg
  oqzkyfsowz@gmail.com
  Celebrated filmmaker Zhang Yimou, who was awarded the Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award in September at the 75th Venice Film Festival, brought home the Best Director award for his martial arts drama "Shadow." ugg
  April 5, 2019
  Replay
 • ugg boots
  knoezy@gmail.com
  Home team responded to the goal with even stronger determination to get a equalizer as well as for the next 25 minutes Azerbaijan defenders where put under great pressure. Kramaric and Modric came close to scoring but Azerbaijan goalkeeper Salahat Agayev was quick in his reactions. ugg boots
  April 5, 2019
  Replay
 • FilatovLeopold1995Oceat
  FilatovLeopold1995@mail.ru
  only best offers is pill 6edd is for sale in maryland
  April 5, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  fxqmsa@gmail.com
  Calling the summit a milestone for bilateral strategic partnership, ASEAN leaders said that it is in the interests of both sides to safeguard multilateralism and free trade and that ASEAN is ready to align its development strategies with the Belt as well as Road Initiative as well as open up more space for cooperation. christian louboutin shoes
  April 5, 2019
  Replay
 • AleksandrovAnfim97Oceat
  AleksandrovAnfim97@mail.ru
  female is discounts b2d9 is pack is trial
  April 5, 2019
  Replay
 • canada goose jackets
  kwabcqqhiwb@gmail.com
  The two countries should work together to promote free trade and facilitate investment, continue to enhance communication on major global issues, help push reform of the World Trade Organization, fight climate change, safeguard global governance as well as jointly uphold multilateralism, men said. canada goose jackets
  April 5, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  rhfcibgktc@gmail.com
  "We must build on the momentum as well as unleash a strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand and India in the meeting. christian louboutin shoes
  April 5, 2019
  Replay
 • canada goose
  veyxwtxism@gmail.com
  Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo canada goose
  April 5, 2019
  Replay
 • AleksandrovAnfim97Oceat
  AleksandrovAnfim97@mail.ru
  is for sales in manila b2d9 comprar is original pfizer
  April 6, 2019
  Replay
 • GordeevaRozalina1997Oceat
  GordeevaRozalina1997@mail.ru
  link for you is net doctor a922 achat is internet
  April 8, 2019
  Replay
 • GordeevaRozalina1997Oceat
  GordeevaRozalina1997@mail.ru
  is herbs a922 what is the at for is
  April 9, 2019
  Replay
 • node%3F
  tonubbyv@gmail.com
  I precisely had to appreciate you once again. I am not sure the things that I would have handled without the tactics contributed by you on my field. Completely was a depressing difficulty in my opinion, however , observing the professional manner you processed the issue took me to weep over fulfillment. I will be happier for the service and as well , pray you comprehend what a powerful job you are always undertaking teaching people all through your webblog. Probably you've never met any of us. node%3F
  June 17, 2019
  Replay
 • 457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA
  ozptophn@gmail.com
  I definitely wanted to construct a brief message so as to say thanks to you for all the fantastic steps you are showing at this website. My time intensive internet search has finally been paid with useful suggestions to talk about with my great friends. I 'd declare that we website visitors actually are undeniably endowed to live in a magnificent site with very many special individuals with interesting opinions. I feel pretty happy to have seen your entire website page and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thanks a lot again for all the details. 457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA
  June 19, 2019
  Replay
 • yeezy boost
  dapxyfilr@gmail.com
  I must show my appreciation to this writer just for bailing me out of this matter. Right after looking out through the the net and seeing proposals that were not beneficial, I assumed my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you have fixed by way of your entire review is a crucial case, as well as the ones that would have negatively affected my career if I had not discovered your web blog. Your primary knowledge and kindness in dealing with everything was very helpful. I'm not sure what I would have done if I hadn't discovered such a subject like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for this professional and amazing guide. I won't be reluctant to suggest the sites to anybody who requires support on this subject. yeezy boost
  June 21, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350
  czrnyjuoubq@gmail.com
  I simply wanted to thank you so much once again. I'm not certain the things that I could possibly have implemented without the actual opinions shared by you concerning my question. This was the frightening crisis in my circumstances, however , being able to see a expert way you treated it made me to leap for contentment. I'm just thankful for this work and even expect you find out what an amazing job that you're carrying out training the others via your blog. I am certain you haven't got to know any of us. yeezy boost 350
  July 3, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350 v2
  fnlasobpmry@gmail.com
  It抯 laborious to seek out educated people on this subject, but you sound like you realize what you抮e talking about! Thanks yeezy boost 350 v2
  July 3, 2019
  Replay
 • yeezy shoes
  hggght@gmail.com
  I truly wanted to construct a quick comment to express gratitude to you for these fantastic guides you are placing at this website. My long internet research has now been paid with sensible facts to write about with my company. I would claim that most of us site visitors are unequivocally lucky to dwell in a fabulous network with many special individuals with great techniques. I feel rather happy to have discovered your web pages and look forward to really more amazing times reading here. Thanks a lot again for all the details. yeezy shoes
  July 3, 2019
  Replay
 • golden goose sneakers
  nhocowkszsc@gmail.com
  I have to show my appreciation to this writer for rescuing me from this predicament. After surfing around throughout the the net and coming across techniques which are not productive, I was thinking my life was done. Existing minus the approaches to the difficulties you've sorted out by way of your entire website is a serious case, and those which could have in a wrong way damaged my career if I hadn't discovered your web page. Your own know-how and kindness in handling all the details was crucial. I am not sure what I would have done if I hadn't discovered such a point like this. I'm able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for this specialized and amazing guide. I won't hesitate to suggest your web blog to anybody who desires recommendations on this area. golden goose sneakers
  July 4, 2019
  Replay
 • golden goose outlet
  xihiqd@gmail.com
  I wish to voice my affection for your kind-heartedness supporting those people who have the need for guidance on that study. Your real dedication to passing the message all over was surprisingly advantageous and have without exception helped associates much like me to arrive at their desired goals. Your interesting guideline indicates a whole lot a person like me and especially to my office workers. With thanks; from all of us. golden goose outlet
  July 4, 2019
  Replay
 • nike air max
  nrxswwjqv@gmail.com
  Thanks a lot for giving everyone an exceptionally special chance to discover important secrets from this web site. It's always very good plus jam-packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your website the equivalent of thrice per week to see the newest things you have. Not to mention, we are always motivated with all the amazing things served by you. Selected 1 points in this posting are in truth the most beneficial I have ever had. nike air max
  July 5, 2019
  Replay
 • ralph lauren uk
  vqskaul@gmail.com
  I must show my appreciation for your kindness in support of men and women who need guidance on your issue. Your special dedication to getting the solution along ended up being particularly beneficial and has truly empowered guys like me to get to their desired goals. Your useful guide denotes this much to me and further more to my office workers. Regards; from everyone of us. ralph lauren uk
  July 5, 2019
  Replay
 • westbrook shoes
  lnriosdzayf@gmail.com
  I am also commenting to let you be aware of of the wonderful experience our princess found going through your webblog. She figured out several things, including what it is like to possess an amazing coaching nature to make a number of people without difficulty have an understanding of specific grueling issues. You truly surpassed our own expected results. I appreciate you for delivering the precious, safe, revealing and as well as easy thoughts on that topic to Lizeth. westbrook shoes
  July 6, 2019
  Replay
 • nike air max 270
  emcjzyh@gmail.com
  I simply wished to say thanks once again. I'm not certain the things I would have followed in the absence of these information shared by you regarding that question. It was before a terrifying scenario for me, but viewing a expert fashion you solved the issue made me to weep for happiness. I'm just happy for the service and then trust you know what an amazing job you were providing educating most people through the use of your blog post. More than likely you haven't encountered all of us. nike air max 270
  July 6, 2019
  Replay
 • lebron shoes
  mnjdtesp@gmail.com
  I precisely had to thank you so much once again. I'm not certain the things I would've tried in the absence of the pointers documented by you over such concern. This has been the horrifying scenario in my view, but discovering a new expert tactic you dealt with it took me to jump for fulfillment. I'm just thankful for your service and as well , sincerely hope you find out what a powerful job you are accomplishing teaching others via your web blog. Most likely you haven't encountered any of us. lebron shoes
  July 7, 2019
  Replay
 • nike cortez women
  tomtclvf@gmail.com
  I wanted to construct a small note to appreciate you for these nice instructions you are giving on this site. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been compensated with excellent information to go over with my great friends. I would express that most of us readers actually are quite fortunate to dwell in a magnificent community with very many marvellous professionals with very helpful tips. I feel quite fortunate to have used your entire website and look forward to tons of more exciting minutes reading here. Thanks again for all the details. nike cortez women
  July 7, 2019
  Replay
 • yeezy boost
  hwcgttnsaox@gmail.com
  This actually answered my problem, thank you! yeezy boost
  July 7, 2019
  Replay
 • ferragamo belts
  yplmcxk@gmail.com
  I not to mention my buddies were checking out the nice guidelines on your web blog and all of a sudden I had a terrible suspicion I had not thanked the website owner for those secrets. Those guys became as a result happy to learn them and have now without a doubt been loving these things. I appreciate you for turning out to be indeed considerate and also for utilizing this form of perfect information millions of individuals are really wanting to know about. My personal honest regret for not saying thanks to you sooner. ferragamo belts
  July 8, 2019
  Replay
 • nike air vapormax
  kunzxk@gmail.com
  I simply wished to thank you so much all over again. I do not know the things that I would've used without the actual information provided by you regarding such a situation. It was before a very troublesome scenario for me personally, but considering a new well-written fashion you managed the issue made me to leap over fulfillment. Extremely happy for this guidance and in addition trust you know what a powerful job you are always providing instructing the others with the aid of a web site. Probably you haven't encountered all of us. nike air vapormax
  July 9, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  udgwjihbs@gmail.com
  I wanted to create you the little remark to finally thank you again for the unique techniques you've provided on this site. This is so incredibly generous with you to give unhampered what a number of people could have distributed for an e-book to earn some cash for themselves, chiefly given that you might have tried it if you desired. The guidelines likewise served like a easy way to know that other people have the same dreams just as mine to know a little more regarding this issue. I believe there are several more fun periods ahead for those who check out your blog post. jordan shoes
  July 10, 2019
  Replay
 • nike shoes
  mukggskyvd@gmail.com
  I must show some appreciation to this writer for bailing me out of this type of problem. Just after looking out through the search engines and getting tricks that were not productive, I was thinking my life was over. Being alive without the presence of solutions to the difficulties you have fixed by means of the short article is a crucial case, and ones that could have negatively damaged my entire career if I had not noticed your web blog. That competence and kindness in touching the whole lot was helpful. I am not sure what I would've done if I had not come across such a stuff like this. I'm able to at this moment look forward to my future. Thank you so much for the impressive and results-oriented guide. I won't be reluctant to recommend your site to anybody who wants and needs guidelines about this issue. nike shoes
  July 10, 2019
  Replay
 • jordans
  paiqbt@gmail.com
  I would like to express my appreciation to the writer just for rescuing me from such a condition. Right after checking through the search engines and seeing notions that were not powerful, I assumed my life was done. Existing without the approaches to the difficulties you've solved all through your good report is a serious case, and ones which could have negatively damaged my entire career if I had not discovered your website. Your own personal talents and kindness in playing with everything was precious. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered such a thing like this. I can now look ahead to my future. Thanks a lot so much for this high quality and result oriented help. I won't be reluctant to endorse the blog to anybody who should receive care on this matter. jordans
  July 11, 2019
  Replay
 • nike air vapormax
  nvguob@gmail.com
  A lot of thanks for all your valuable work on this web site. Betty delights in getting into investigation and it's simple to grasp why. Most of us learn all regarding the compelling way you deliver helpful things on your blog and as well as boost participation from other individuals on that subject matter then our favorite daughter has always been learning a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You're the one doing a useful job. nike air vapormax
  July 11, 2019
  Replay
 • timberland
  jacqcwmg@gmail.com
  My spouse and i were quite excited when Emmanuel could conclude his inquiry from your precious recommendations he received when using the site. It's not at all simplistic just to happen to be giving freely tips and tricks that a number of people have been selling. And we also grasp we now have the blog owner to give thanks to for this. All of the explanations you made, the straightforward blog navigation, the friendships your site assist to instill - it's got most impressive, and it is leading our son and the family feel that that theme is awesome, which is rather important. Thanks for everything! timberland
  July 12, 2019
  Replay
 • ferragamo belt
  bzqrqchcjwg@gmail.com
  Thank you a lot for giving everyone such a superb possiblity to discover important secrets from this blog. It really is very excellent and also full of amusement for me personally and my office peers to search the blog minimum thrice in one week to learn the fresh issues you have. Of course, we're certainly happy with your amazing information served by you. Selected 3 facts in this posting are unquestionably the finest I've ever had. ferragamo belt
  July 12, 2019
  Replay
 • nhl jerseys
  nlueboqzrvz@gmail.com
  Thanks so much for giving everyone such a marvellous chance to read in detail from this web site. It's always very pleasant and as well , full of a lot of fun for me and my office peers to search your website no less than three times in 7 days to learn the fresh guides you will have. And definitely, I'm so at all times pleased with the exceptional tricks you give. Some 3 tips in this article are clearly the best we have ever had. nhl jerseys
  July 13, 2019
  Replay
 • hermes belt
  accsczv@gmail.com
  I actually wanted to jot down a quick comment to be able to appreciate you for the superb strategies you are sharing on this site. My particularly long internet search has now been compensated with reliable know-how to go over with my two friends. I 'd suppose that most of us site visitors actually are definitely endowed to live in a superb network with so many awesome individuals with good methods. I feel pretty grateful to have come across your entire website page and look forward to really more enjoyable times reading here. Thanks again for everything. hermes belt
  July 13, 2019
  Replay
 • cheap jordans
  ivtgmwe@gmail.com
  I just wanted to type a simple message in order to express gratitude to you for some of the awesome ideas you are placing at this site. My extended internet lookup has at the end of the day been recognized with high-quality ideas to share with my company. I would express that we website visitors actually are extremely blessed to exist in a notable community with many lovely professionals with very helpful concepts. I feel rather fortunate to have come across your web site and look forward to so many more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once again for all the details. cheap jordans
  July 14, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  vhzuhq@gmail.com
  I wanted to compose you one little bit of observation to be able to say thanks over again on the fantastic knowledge you have provided on this page. This is certainly wonderfully open-handed of people like you to deliver freely exactly what most of us could possibly have sold as an e-book to earn some cash for themselves, particularly now that you could have tried it in case you decided. These points also acted as the great way to fully grasp someone else have the same dreams just as mine to realize lots more pertaining to this problem. I am sure there are several more pleasant moments in the future for people who read through your site. jordan shoes
  July 15, 2019
  Replay
 • kd shoes
  tedteb@gmail.com
  I am only writing to let you be aware of of the amazing experience my cousin's daughter found studying your webblog. She even learned numerous issues, including what it is like to have an excellent giving nature to let other individuals clearly know chosen problematic issues. You really did more than my expectations. I appreciate you for imparting those warm and helpful, safe, explanatory not to mention unique thoughts on the topic to Janet. kd shoes
  July 15, 2019
  Replay
 • yeezy 500 blush
  txodqc@gmail.com
  I in addition to my pals appeared to be looking through the nice pointers on your web site and so quickly came up with a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for them. All of the young men appeared to be certainly excited to study all of them and have in effect very much been tapping into these things. Appreciation for genuinely considerably accommodating and also for making a choice on this form of fantastic useful guides most people are really eager to discover. My personal sincere regret for not saying thanks to you earlier. yeezy 500 blush
  July 16, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350 v2
  vzhapcophpg@gmail.com
  Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and in no way appear to get something done. yeezy boost 350 v2
  July 16, 2019
  Replay
 • birkin bag
  sbvxgw@gmail.com
  I precisely had to say thanks again. I'm not certain the things that I would have undertaken without the entire pointers contributed by you directly on such area. It was actually the challenging scenario in my view, nevertheless noticing a new well-written approach you handled the issue made me to weep with joy. Now i'm thankful for your service and trust you are aware of a powerful job you are providing instructing some other people through the use of your webblog. Probably you've never encountered any of us. birkin bag
  July 16, 2019
  Replay
 • kyrie 4
  kitycikgbn@gmail.com
  My husband and i felt now relieved when Edward could carry out his reports through the entire precious recommendations he grabbed in your blog. It is now and again perplexing just to always be offering concepts which usually many others might have been trying to sell. And we all recognize we have the blog owner to be grateful to because of that. All the illustrations you made, the simple blog menu, the friendships you make it possible to create - it's most extraordinary, and it is leading our son in addition to us know that that article is amusing, which is very vital. Thank you for all! kyrie 4
  July 16, 2019
  Replay
 • air max 2019
  gtmarmjki@gmail.com
  I not to mention my friends ended up examining the great secrets found on your web blog and then all of the sudden I got an awful suspicion I had not thanked the web blog owner for them. Most of the ladies happened to be consequently very interested to study them and have seriously been having fun with them. Thanks for turning out to be simply thoughtful and for picking out this kind of impressive information millions of individuals are really wanting to know about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you earlier. air max 2019
  July 17, 2019
  Replay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *