Article

തീരം തിരുത്തുമോ ? - article of CRZ notification and new draft 2018

തീരം തിരുത്തുമോ ?
അഡ്വ. ഷെറി ജെ തോമസ്


കേരളത്തില്‍ തീരനിയന്ത്രണമേഖല വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. തീരപ്രദേശത്തിന്‍റെസംരക്ഷണംമുന്നില്‍കണ്ടുകൊണ്ട്തീരനിയന്ത്രണമേഖലയില്‍ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.  1991 മുതല്‍കേരളത്തിലെ തീരവാസികളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് കോസ്റ്റല്‍ റെഗുലേഷന്‍ സോണ്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍.  1991 നു ശേഷം പിന്നീട് 2011 ല്‍ ഭേദഗതികളോടെ തീര നിയന്ത്രണമേഖല  വിജ്ഞാപനം വീണ്ടും പുറത്തിറക്കി.  എന്നാല്‍ആ ഭേദഗതികളില്‍ കേരളത്തിലെ ദ്വീപുകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയെങ്കില്‍കൂടിയും, ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളില്‍ നിരവധി പരാതികളും, ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.  അതേസമയം  കടലും, കടലോരപ്രദേശവും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടേതാക്കി മാത്രം നിലനിര്‍ത്തണം എന്ന ആശയവും, ഇതോടൊന്നിച്ചുണ്ട്.  പക്ഷേ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും, വന്‍കിട നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീരനിയന്ത്രണം ബാധകമായ സ്ഥലത്തുതന്നെ നിര്‍ലോഭം നടക്കുമ്പോഴും തദ്ദേശവാസിയുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2018 ഏപ്രില്‍മാസം 18-ന് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ തീര നിയന്ത്രണ മേഖല കരട് വിജ്ഞാപനം വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നത്.


കരട് വിജ്ഞാപനത്തില്‍ എന്തുണ്ട് മാറ്റം ?


നിയന്ത്രണം ബാധകമാകുന്ന മേഖല 50 മീറ്ററായി ചുരുക്കി. 50 മീറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജലാശയത്തിന്‍റെ വീതി - ഏതാണോ കുറവ്, അത്രയും അകലം മാത്രമായിരിക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് പ്ളാന്‍ (സി ഇസഡ് എം പി) അനുവദിക്കുന്ന മുറക്കുള്ള നിയന്ത്രണ മേഖല. (എന്‍ ഡി ഇസഡ് - നോ ഡെവലപ്മെന്‍റ് സോണ്‍). വേനല്‍കാലത്ത് നടത്തു പരിശോധനയില്‍ അഞ്ച് പി പി ടി (ഉപ്പിന്‍റ അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി) ഉപ്പ് കലര്‍ന്ന എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ  ഉള്‍ദ്വീപുകളും നിയന്ത്രണ മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.
നിലവിലെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരടു വിജ്ഞാപനത്തില്‍ തീര നിയന്ത്രണ മേഖല മൂന്ന് (പഞ്ചായത്തുകളും അവികസിത പ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന മേഖല) ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് തരത്തില്‍ വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 -എയില്‍ഉള്‍പ്പെടുന്നത്, ജനസാന്ദ്രത 2011 ലെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം ഒരു സ്ക്വയര്‍കിലോമീറ്ററില്‍ 2161 നുമുകളില്‍വരുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍സി.ആര്‍.ഇസഡ്  3 എ പ്രദേശങ്ങള്‍ആയി പരിഗണിക്കും.  ജനസാന്ദ്രത 2161-ല്‍ താഴെ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3 ബി ആയും പരിഗണിക്കും. തീര നിയന്ത്രണ മേഖല 2 സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ തുടരും.


അനുവദനീയമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍


സി.ആര്‍.ഇസഡ് -2-ല്‍ പ്രാദേശിക കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി അംഗീകൃത കെട്ടിടത്തിന്‍റിയോ, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട റോഡിന്‍റെയോ കരഭാഗത്തേക്ക് നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആകാം. അതേസമയം അതല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിലും, നിലവിലുള്ള സ്ക്വയര്‍ ഫീറ്റില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3-ല്‍ ജലാശയത്തില്‍ നിന്നും/ വേലിയേറ്റ രേഖകയില്‍ നിന്നും  50 മീറ്റര്‍  വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനുമല്ലാതെമറ്റു നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള തദ്ദേശവാസികള്‍ക്ക് അവരുടെ വീടുകള്‍ ഹോംസ്റ്റേകള്‍ ആക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്  സി.ആര്‍.ഇസഡ് 3-ല്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എടുത്തുപറയത്തക്ക വസ്തുത, തീരനിയന്ത്രണ മേഖല്‍ 3 ല്‍ ദേശീയ ഹൈവേകളും സംസ്ഥാന ഹൈവേകളും കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രസ്തുത റോഡിന്‍റെ കരഭാഗത്തേക്ക് റിസോര്‍ട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും അനുബന്ധ ടൂറിസം നിര്‍മ്മാണങ്ങളും അനുവദനീയമാണ്. അതേസമയം ഭവനനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ അവിടെ അനുവദനീയമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
തദ്ദേശവാസികള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള മരുന്നുവില്‍പ്പനകേന്ദ്രങ്ങള്‍, സ്കൂളുകള്‍, സെമിത്തേരികള്‍, ശമ്ശാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് തീര മേഖല പരിപാലന സമിതിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.


കായല്‍ദ്വീപുകള്‍ക്ക് 20 മീറ്റര്‍ പരിധി ?


 ഉള്‍ദ്വീപുകളുടെ പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ച് 20 മീറ്ററായി നിയന്ത്രണമേഖല ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വേലിയേറ്റരേഖകളില്‍ നിന്ന് കരഭാഗത്തേക്ക് 20 മീറ്ററാണ് നിയന്ത്രണമേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നത്.   അതേസമയം 20 മീറ്ററിനുള്ളില്‍ നിലവിലുള്ളകെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും, കേടുപാടുതീര്‍ക്കലും ആകാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായികേരളത്തില്‍വളരെചര്‍ച്ചാവിഷയമായതാണ്തീരനിയന്ത്രണമാനേജുമെന്‍റ് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചവാര്‍ത്തകള്‍. ദേശീയഹരിതട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന്സമയബന്ധിതമായി (സി.ഇസഡ്എം.പി.) കോസ്റ്റല്‍സോണ്‍  മാനേജുമെന്‍റ് പ്ലാന്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് ഒരുആവശ്യമായിരുന്നു. അതുസംബന്ധിച്ച തിരക്കിട്ട പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയകരട് വിജ്ഞാപനം വന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ 20 മറ്റര്‍ തന്നെ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കെതിരാണെന്നും കൂടുതല്‍ ഇളവ് വേണമെന്നാണ്, ദ്വിപുവാസികള്‍ ഭൂരിപക്ഷവുഝ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കടലും കായലും രണ്ടായി തന്നെ കണ്ടുവേണം ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തിങ്ങി പാര്‍ക്കുന്ന കടല്‍ പ്രദേശത്ത് പുറമെ നിന്നുള്ള നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ പാടില്ലയെന്നും ഫോറസ്റ്റ് നിയമത്തില്‍ ഉള്ളതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.


എങ്ങിനെ നടപ്പിലാക്കും?


വിജ്ഞാപനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിസംസ്ഥാനതലത്തില്‍ഉത്തരവാദിത്വംഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും.അത്തരംവിഷയങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിജില്ലാതല കമ്മറ്റികള്‍ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രാദേശീക (ലോക്കല്‍ ട്രെഡീഷണല്‍കോസ്റ്റല്‍കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യല്‍കമ്മിറ്റീസ്) തദ്ദേശവാസികളും, പരമ്പരാഗതവാസികളും, തീരദേശവാസികളായ 3 പ്രതിനിധികളെങ്കിലും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരുസമിതിആയിരിക്കണംഇതിനുവേണ്ടിരൂപീകരിക്കേണ്ടത്.
എന്ന് നടപ്പലാകും
2018 ഏപ്രില്‍ 18 ന് പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം.  arvind.nautiyal@gov.in  എന്ന ഈമെയിലിലൂടെയോ,  J-615, Jal Block, Indira Paryavaran Bhavan, JorBagh road, New Delhi-110003 എന്ന വിലാസത്തിലോ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കണമെന്നാണ് പൊതു അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കരട് യഥാര്‍ത്ഥ വിജ്ഞാപനമായി മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് നടപ്പിലാകും. പുതിയ വിജഞാപനം വന്നാലും തീര മേഖല പരിപാലന പ്ളാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതുവരെയും പഴയ വിജ്ഞാപനം തന്നെയായിരിക്കും തുടരുന്നത്. 

Related Articles

54 Comments

 • jordan 6
  kdwxryh@gmail.com
  I'm just commenting to make you be aware of of the extraordinary encounter my princess obtained using your web page. She figured out a wide variety of details, not to mention how it is like to have an awesome teaching heart to get many people with ease comprehend certain multifaceted issues. You actually did more than her expected results. Many thanks for delivering such interesting, healthy, informative and as well as fun guidance on this topic to Ethel.
  March 2, 2019
  Replay
 • Peorgeteria
  alex.biner@yandex.com
  March 2, 2019
  Replay
 • nike air max
  kzpmjgmk@gmail.com
  I wanted to draft you that very small observation so as to say thank you as before on the beautiful solutions you've shown above. It was quite particularly open-handed with you to allow unreservedly precisely what a lot of people would have supplied for an e-book to earn some bucks on their own, certainly since you might well have tried it in case you wanted. These points likewise acted to be a good way to be certain that the rest have the same desire like my personal own to grasp significantly more with regards to this problem. I believe there are some more pleasant opportunities up front for individuals that see your website.
  March 5, 2019
  Replay
 • ZaharovAndrian92Oceat
  ZaharovAndrian92@mail.ru
  the best place 25mg is 6824 order brand is online 10mg
  March 29, 2019
  Replay
 • clarks outlet
  grwpgikjwc@gmail.com
  To facilitate the key pillar of people-to-people exchanges, Li said China will set up an China-ASEAN scholarship, implement a research as well as study program for about 1,000 youth leaders from China as well as ASEAN, as well as invite another 1,000 outstanding young people from ASEAN for training programs in China. clarks outlet
  March 31, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  tjcahziybw@gmail.com
  "We must build on the momentum and unleash a strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand as well as India in the meeting. christian louboutin shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • ecco shoes
  yifvmhkbdqk@gmail.com
  The two sides realize the huge potential of the BRI in promoting connectivity as well as stand ready to strengthen alignment of the BRI and Trans-European Transport Networks in deepening cooperation in ports, logistics, marine transportation and other areas, according to a joint communique issued by the two countries. ecco shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • ugg sale
  jhzeiy@gmail.com
  China as well as ASEAN should also promote maritime cooperation, especially in rescue operation, environment protection, conservation of fishery resources and coast guard policing, according to the Chinese premier. ugg sale
  March 31, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  dsylui@gmail.com
  ASEAN, with Singapore as its rotating chair this year, took a leading role in speeding up the talks on RCEP. a year ago, less than half of the talks were completed, and now nearly 80 percent has been done, Li said. christian louboutin shoes
  March 31, 2019
  Replay
 • kate spade handbags
  juvkhg@gmail.com
  China and ASEAN have arrived at an single draft negotiating text of COC and agreed to complete the first reading of the pact in 2019, Li noted. kate spade handbags
  March 31, 2019
  Replay
 • ray ban sunglasses
  akpmfdpmv@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. ray ban sunglasses [url=http://www.raybansunglassescheapsale.us.com]ray ban sunglasses[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  pymeaqw@gmail.com
  Li, who arrived in Singapore on Monday, is also scheduled to attend the 21st ASEAN-China, Japan as well as South Korea leaders' meeting (10+3) as well as the 13th East Asia Summit during the five-day trip. jordan shoes [url=http://www.jordan-shoes.us.org]jordan shoes[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • michael kors handbags
  nvnpmt@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. michael kors handbags [url=http://www.michaelkors-handbags.us.org]michael kors handbags[/url]
  April 1, 2019
  Replay
 • ED hardy
  kntnqt@gmail.com
  Finalist of the 2018 World Cup as well as fourth ranked team in FIFA rankings are the clear favourites to be among the best two teams in the Group E that will qualify for the historical UEFA Euro 2020 that will be played across 12 European countries. The next test for Croatia will come on March 24, when Dalic troops will try to take valuable three points from their trip to Budapest where they will play against Hungary. ED hardy
  April 1, 2019
  Replay
 • ralph lauren polo
  lypjcnzp@gmail.com
  During their talks, men as well as Conte also agreed that the two countries should jointly uphold multilateralism, promote free trade and cement ties between China as well as the European Union. ralph lauren polo
  April 1, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  klnhiotznx@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. canada goose outlet
  April 1, 2019
  Replay
 • adidas shoes
  dplnlqcmcu@gmail.com
  He called for upgrading bilateral cooperation in such priority areas as space technology, infrastructure, transport, energy and environmental protection, and also urged expanding cooperation in third-party markets. adidas shoes
  April 1, 2019
  Replay
 • louboutin shoes
  rrenlk@gmail.com
  Shaikh Salman took over as the 10th president of the AFC in May 2013. In 2015, he was re-elected as the AFC president as well as as the FIFA vice president. In 2018, Salman was appointed as the FIFA senior vice president. louboutin shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  dqcirg@gmail.com
  Leaders at the meeting expressed an strong will to reach the deal as soon as possible, which will send an strong signal on preserving multilateralism and free trade and to boost economic growth and globalization. jordan shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  zizmlwwg@gmail.com
  The 55th Golden Horse Awards ceremony was held Saturday night in Taipei City, China's Taiwan, with a dazzling constellation of domestic movie stars as well as directors in attendance. christian louboutin shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • mbt shoes
  dpxpmfdvkt@gmail.com
  China as well as ASEAN have arrived at an single draft negotiating text of COC and agreed to complete the first reading of the pact in 2019, Li noted. mbt shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • puma shoes
  xeredrnenh@gmail.com
  Head coach Zlatko Dalic opted to leave Eintracht forward Ante Rebic as well as Inter Milan midfielder Marcelo Brozovic on the bench but stayed true to his words spoken ahead of the clash with Azerbaijan led by Nikola Jurcevic, the asisstant of the former Croatian national head coach Slaven Bilic, by naming newcomers, Wolfsburg winger Josip Brekalo and Dinamo Zagreb forward Bruno Petkovic in his attack-oriented starting line-up. puma shoes
  April 2, 2019
  Replay
 • ugg boots outlet
  izfaxgmn@gmail.com
  They also agreed on enhancing collaboration in connectivity, innovation, smart-city construction, e-commerce, digital economy as well as other areas so as to facilitate regional economic integration and the building of a East Asian Community. ugg boots outlet
  April 2, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  glkxdfzf@gmail.com
  Conte called men's visit to Italy highly significant, and said it would bring the bilateral relationship to an higher level. canada goose outlet
  April 2, 2019
  Replay
 • canada goose
  ojlwzjbiwv@gmail.com
  ASEAN leaders agreed to push for the completion of talks on COC as well as expand maritime cooperation with China so as to ensure peace and stability in the South China Sea. canada goose
  April 2, 2019
  Replay
 • DorofeevaGeorgina89Oceat
  DorofeevaGeorgina89@mail.ru
  look there is shop 9e6e we use it is 100
  April 2, 2019
  Replay
 • tory burch outlet
  hgjxfpom@gmail.com
  REAFFIRMING COMMITMENT ON SEALING SOUTH CHINA SEA COC tory burch outlet
  April 3, 2019
  Replay
 • adidas shoes
  elrutaqpvm@gmail.com
  Chris Nikou, FFA chairman, said the decision will be formally confirmed by the FFA Board before the AFC Congress. adidas shoes
  April 3, 2019
  Replay
 • burberry handbags
  qnjgdwwwj@gmail.com
  Team captain Luka Modric, Barcelona midfielder Ivan Rakitic, Internazionale Milan winger Ivan Perisic as well as Besiktas central defender Domagoj Vida were the only players that have been selected in the starting 11 against France at Luzhniki Stadium in Moscow nine months ago and got to start the match versus Azerbaijan. burberry handbags
  April 3, 2019
  Replay
 • swarovski jewelry
  hognejxazgd@gmail.com
  Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo swarovski jewelry
  April 3, 2019
  Replay
 • pandora charms
  wswkqgvhbiv@gmail.com
  ZAGREB, March 21 (mennhua) -- With only four starters from last year's World Cup final, Croatia started the new qualifying campaign with the 2-1 coming from behind win against Azerbaijan on Thursday night at Maksimir Stadium in Zagreb. pandora charms
  April 3, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  muprzyvi@gmail.com
  According to AFC, the other candidates for the election are Mohamed Khalfan Al Romaithi from the UAE and Saoud A. Aziz an Al-Mohannadi from Qatar. canada goose outlet
  April 3, 2019
  Replay
 • canada goose
  zcnylxv@gmail.com
  Sun Zhaolong, a researcher at the Academy of Contemporary China and World Studies, wrote in an article that Italy's involvement in the BRI will play an exemplary role in attracting more countries to the platform for international cooperation while allaying concerns of some countries over the initiative. canada goose
  April 3, 2019
  Replay
 • jordans
  wwhwdo@gmail.com
  Established in 1962, the Taipei-based Golden Horse Awards, widely regarded as the Chinese equivalent of the "Oscars," are among the most prestigious and time-honored awards in the world of Chinese language cinema. jordans
  April 3, 2019
  Replay
 • jordan shoes uk
  bedptxzh@gmail.com
  President men as well as Italian Prime Minister Giuseppe Conte witnessed the signing of the intergovernmental memorandum of understanding on joint construction of the Belt and Road after they held talks in Rome on Saturday during the Chinese leader's state visit to the country. jordan shoes uk
  April 3, 2019
  Replay
 • ProhorSharov1988Oceat
  ProhorSharov1988@mail.ru
  vendita is on line d2c1 is pricing mexico
  April 3, 2019
  Replay
 • louboutin shoes
  trptneowow@gmail.com
  "We must build on the momentum and unleash an strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand as well as India in the meeting. louboutin shoes
  April 4, 2019
  Replay
 • canada goose outlet
  hxztubxsb@gmail.com
  Many big names came to savor the grand celebration of films such as globally acclaimed actress Gong Li, head of this year's jury, Oscar-winning director Ang Lee, chairman of the executive committee, prestigious director Hou Hsiao-hsien, as well as renowned actor Andy Lau. canada goose outlet
  April 4, 2019
  Replay
 • nike shoes
  rkmrgoaimqe@gmail.com
  He said Italy firmly supports multilateralism as well as free trade, as well as his country would like to enhance communication as well as coordination with China to promote the healthy and stable development of EU-China relations. nike shoes
  April 4, 2019
  Replay
 • hollister clothing
  krovkdylz@gmail.com
  The RCEP free trade talks involve the ten ASEAN nations as well as partner countries such as Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand. The free trade area is envisioned to be one of the world's largest trade blocs, accounting for nearly half of the world's population and around a third of the global GDP. hollister clothing
  April 4, 2019
  Replay
 • pandora jewelry
  zhjacbdohi@gmail.com
  "It is my first time to be nominated Best Director at the Golden Horse Awards though I have shot films for 40 years," said Zhang in his acceptance speech, adding that "these years' best-director lineups are fairly strong, among which there are many young directors as well as veteran filmmakers, as well as newcomers like me. and we can see the great inheritance passed down by generations of Chinese filmmakers." pandora jewelry
  April 4, 2019
  Replay
 • FilatovLeopold1995Oceat
  FilatovLeopold1995@mail.ru
  is 5 quanto costa 6edd only best offers is uk
  April 4, 2019
  Replay
 • cheap nhl jersey
  vpkbsaybfx@gmail.com
  Actress Ding Ning won her first Best Supporting Actress award for sensitively portraying a gangster in the movie "Cities of Last Things." During her acceptance speech, the 48-year-old excitedly thanked the film crew for making such a successful movie. cheap nhl jersey
  April 5, 2019
  Replay
 • ugg
  oqzkyfsowz@gmail.com
  Celebrated filmmaker Zhang Yimou, who was awarded the Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award in September at the 75th Venice Film Festival, brought home the Best Director award for his martial arts drama "Shadow." ugg
  April 5, 2019
  Replay
 • ugg boots
  knoezy@gmail.com
  Home team responded to the goal with even stronger determination to get a equalizer as well as for the next 25 minutes Azerbaijan defenders where put under great pressure. Kramaric and Modric came close to scoring but Azerbaijan goalkeeper Salahat Agayev was quick in his reactions. ugg boots
  April 5, 2019
  Replay
 • FilatovLeopold1995Oceat
  FilatovLeopold1995@mail.ru
  only best offers is pill 6edd is for sale in maryland
  April 5, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  fxqmsa@gmail.com
  Calling the summit a milestone for bilateral strategic partnership, ASEAN leaders said that it is in the interests of both sides to safeguard multilateralism and free trade and that ASEAN is ready to align its development strategies with the Belt as well as Road Initiative as well as open up more space for cooperation. christian louboutin shoes
  April 5, 2019
  Replay
 • AleksandrovAnfim97Oceat
  AleksandrovAnfim97@mail.ru
  female is discounts b2d9 is pack is trial
  April 5, 2019
  Replay
 • canada goose jackets
  kwabcqqhiwb@gmail.com
  The two countries should work together to promote free trade and facilitate investment, continue to enhance communication on major global issues, help push reform of the World Trade Organization, fight climate change, safeguard global governance as well as jointly uphold multilateralism, men said. canada goose jackets
  April 5, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  rhfcibgktc@gmail.com
  "We must build on the momentum as well as unleash a strong finishing kick, striving to complete the deal within 2019," he told leaders of ASEAN as well as South Korea, Japan, Australia, New Zealand and India in the meeting. christian louboutin shoes
  April 5, 2019
  Replay
 • canada goose
  veyxwtxism@gmail.com
  Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo Director Zhang Yimou delivers his acceptance speech after winning the Best Director award for his latest film "Shadow" at the 55th Golden Horse Awards in Taipei on November 17, 2018. /VCG Photo canada goose
  April 5, 2019
  Replay
 • AleksandrovAnfim97Oceat
  AleksandrovAnfim97@mail.ru
  is for sales in manila b2d9 comprar is original pfizer
  April 6, 2019
  Replay
 • GordeevaRozalina1997Oceat
  GordeevaRozalina1997@mail.ru
  link for you is net doctor a922 achat is internet
  April 8, 2019
  Replay
 • GordeevaRozalina1997Oceat
  GordeevaRozalina1997@mail.ru
  is herbs a922 what is the at for is
  April 9, 2019
  Replay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *