Article

ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാല്‍... അവകാശങ്ങള്‍ ഒരുപാട് !- Protection of women from domestic violence - Article

ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാല്‍... അവകാശങ്ങള്‍ ഒരുപാട് !


ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടില്‍ താമസിച്ച്, സ്നേഹവും സമാധാനവും എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാല്‍ പീഡനങ്ങള്‍ പുറത്തറിയിക്കാതെ സര്‍വ്വം സഹയായി ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കും തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാല്‍ അവസാനനിമിഷം  ആശ്രയിക്കാവുന്ന നിയമപരിരക്ഷയാണ് ഗാര്‍ഹിക പീഡന നിയമം. ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും ഭര്‍തൃഗൃഹത്തില്‍ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പീഡനങ്ങള്‍ക്കും പുറമെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ നിന്നായാലും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നായാലും ഗാര്‍ഹിക പീഡന നിയമം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു. വിവാഹത്തിലൂടെയോ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിലൂടെയോ, രക്തബന്ധത്തിലൂടെയോ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടില്‍ താമസിക്കാന്‍ ഇടവന്നിട്ടുള്ള ആളുകളില്‍ നിന്ന് പീഡനങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ഈ നിയമത്തിലൂടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശം സമയബന്ധിതമായി ഹര്‍ജികള്‍ക്ക് തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കണമെന്നാണെങ്കിലും കേസുകളുടെ ബാഹുല്യവും കോടതികളുടെ തിരക്കുമൂലവും സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച്  പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടു
കളുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും  സാധാരണ ഗതിയില്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ നേരിടുന്ന എല്ലാ പീഡനങ്ങള്‍ക്കും നിയമപരമായി അറുതി വരുത്താന്‍ ഈ നിയമം മൂലം സാധിക്കും. 

എന്താണ് ഗാര്‍ഹിക പീഡനം ?
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, ജീവന്‍, സുഗമമായ ജീവിതം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം പീഡനമാണ്. ശാരീരിക ചൂഷണം, ലൈംഗീക ചൂഷണം, ഭാഷാപരവും വൈകാരികവുമായ  ചൂഷണം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരും. നിയമപരമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിലേക്കായോ, സ്ത്രീധനത്തിനോ, വസ്തുവഹകള്‍ക്കായോ ഭീഷണിയോ സമ്മര്‍ദ്ദമോ ചെലുത്തുക മുതലായവയും പീഡനമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്‍ അപമാനിക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും  ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിനോ ആണ്‍കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിനോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും പീഡനമാണ്. നിയമപ്രകാരമോ ആചാരപ്രകാരമോ ലഭിക്കേണ്ടതോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതോ ആയ അവകാശങ്ങളുടെ ധ്വംസനവും ഗാര്‍ഹിക പീഡനമാണ്. കൂട്ടവകാശമുള്ള വസ്തു സമ്മതമില്ലാതെ നല്‍കുക മുതലായവയും ഇതിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരും. 

ആര്‍ക്കാണ് സംരക്ഷണം ?
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന് വിധേയയായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും സംരക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. രക്തബന്ധത്തിന്‍റെയോ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന്‍റെയോ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്‍റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധത്തിന്‍റെ പേരിലോ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരില്‍ നിന്ന് നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങള്‍ക്കിരയായവര്‍ക്കാണ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക.

എങ്ങനെ പരാതി നല്‍കും ?
പീഡനത്തിനിരയായ സ്ത്രീയോ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഈ നിയമപ്രകാരം പരാതി നല്‍കാം. മജിസ്ട്രറ്റു കോടതിയിലാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന മാതൃകയിലായിരിക്കണം പരാതി നല്‍കേണ്ടത്. പരാതി ലഭിച്ച് 3 ദിവസത്തുനുള്ളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കേണ്ടതും കഴിവതും 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പരാതി തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ മജിസ്ട്രറ്റ് ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്. പീഡനത്തിനിരയായ വീട്ടില്‍ തുടര്‍ന്നും താമസിക്കുന്നനുള്ള അവകാശം നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ പരാതി നല്‍കാവുന്നതാണ്.

എന്ത് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാം ?
എതിര്‍ കക്ഷിയെ ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തില്‍ നിന്നും വിലക്കുക, ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന് പ്രേരണയോ സഹായമോ നല്‍കാതിരിക്കുക, ജോലി സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്, കുട്ടകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കില്‍ സ്കൂളില്‍ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക, വ്യക്തിപരമായതോ രേഖാമൂലമോ ഫോണിലൂടെയോ ആശയവിനിമയം പാടില്ല, ഇരു കൂട്ടരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഭൂമി, സ്വത്ത്, ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ മുതലായവ എതിര്‍കക്ഷി അന്യാധീനപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, സ്ത്രീധനം അന്യാധീനപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, പീഡനത്തിനിരയായവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിടാം.  അതോടൊപ്പം തന്നെ എതിര്‍കക്ഷി പീഡനത്തിനിരായ സ്ത്രീയെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്നും ഇറക്കിവിടുന്നതിനെതിരെയും വേണ്ടിവന്നല്‍ എതിര്‍ കക്ഷിയോട് മാറി താമസിക്കാനും എതിര്‍കക്ഷിയുടെ ബന്ധുക്കളോട് ഹര്‍ജിക്കാരി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു കയറരുതെന്നും കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഉത്തരവുകളെല്ലാം നടപ്പാക്കാന്‍ പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്‍കാനും കോടിക്ക് ഉത്തരവിറക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊടൊപ്പം പീഡനത്തിനിരയായ സ്ത്രീക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാനും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഏല്‍പ്പിക്കാനും വേണ്ടിവന്നാല്‍ എതിര്‍കക്ഷിയെ കേള്‍ക്കാതെ  തന്നെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്യാം.  

Related Articles

51 Comments

 • adidas ultra boost
  zmohba@gmail.com
  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ? adidas ultra boost [url=http://www.ultraboost.us.com]adidas ultra boost[/url]
  July 20, 2019
  Replay
 • harden shoes
  lidwee@gmail.com
  Thank you for each of your labor on this website. Kim takes pleasure in participating in internet research and it is easy to see why. All of us learn all relating to the compelling tactic you convey important steps on the web site and as well as strongly encourage response from some other people on that concept then our child is truly understanding a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. Your carrying out a fantastic job. harden shoes
  July 20, 2019
  Replay
 • michael kors
  uiihxpo@gmail.com
  A lot of thanks for your own labor on this blog. Kate enjoys working on investigations and it's obvious why. Most people know all about the dynamic way you present rewarding things by means of the website and as well as welcome response from people on that point while our child is studying so much. Take advantage of the rest of the new year. You are always performing a good job. michael kors
  July 21, 2019
  Replay
 • nike air max 270
  adqxppxp@gmail.com
  My spouse and i ended up being very joyous that Edward could finish off his reports using the precious recommendations he got through the web page. It is now and again perplexing to just happen to be giving out points that men and women may have been making money from. So we remember we have the blog owner to be grateful to for this. Those explanations you've made, the straightforward site navigation, the friendships you can help to engender - it is many terrific, and it's really letting our son in addition to our family reason why this theme is pleasurable, and that's seriously indispensable. Thanks for the whole thing! nike air max 270
  July 22, 2019
  Replay
 • christian louboutin
  mmnltyuqx@gmail.com
  I wanted to write down a brief comment to say thanks to you for all the stunning ways you are sharing at this site. My rather long internet look up has now been paid with incredibly good know-how to write about with my companions. I would state that that most of us readers are truly blessed to exist in a fabulous network with very many outstanding people with very helpful ideas. I feel somewhat blessed to have used your web site and look forward to plenty of more thrilling minutes reading here. Thank you once more for everything. christian louboutin
  July 24, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350
  hdwjbue@gmail.com
  Aw, this was a really nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?however what can I say?I procrastinate alot and in no way appear to get one thing done. yeezy boost 350
  July 24, 2019
  Replay
 • off white clothing
  goinci@gmail.com
  I am writing to let you understand of the perfect encounter my cousin's daughter went through browsing your web page. She discovered numerous details, which included how it is like to possess an awesome giving mindset to let many others just know just exactly selected tricky subject matter. You actually surpassed people's desires. Many thanks for giving those important, trustworthy, edifying and in addition fun guidance on that topic to Kate. off white clothing
  July 25, 2019
  Replay
 • nike jordans
  fetzmokilsu@gmail.com
  My husband and i got absolutely relieved that Ervin managed to complete his inquiry from your ideas he gained through the web pages. It is now and again perplexing to simply possibly be offering secrets some others could have been selling. And we also consider we have the writer to appreciate for that. The type of explanations you've made, the simple web site navigation, the friendships you can make it possible to promote - it is all awesome, and it's really letting our son in addition to us reason why that article is thrilling, which is particularly essential. Thank you for the whole lot! nike jordans
  July 27, 2019
  Replay
 • air max 2017
  tqobqwxpg@gmail.com
  I have to show my affection for your kindness giving support to folks that must have guidance on your field. Your real commitment to getting the solution up and down came to be surprisingly beneficial and have continually helped folks like me to arrive at their desired goals. Your amazing insightful instruction means a great deal a person like me and much more to my peers. Regards; from everyone of us. air max 2017
  July 28, 2019
  Replay
 • balenciaga
  tnhgiiv@gmail.com
  I wish to express my appreciation to the writer just for rescuing me from such a situation. As a result of surfing through the world wide web and obtaining tricks that were not helpful, I figured my entire life was over. Being alive minus the solutions to the difficulties you have solved as a result of your website is a critical case, as well as the kind that would have adversely affected my career if I hadn't encountered your web site. That ability and kindness in maneuvering everything was helpful. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a stuff like this. I'm able to now look forward to my future. Thanks so much for your impressive and results-oriented guide. I won't hesitate to suggest the website to anyone who should have direction on this matter. balenciaga
  July 29, 2019
  Replay
 • golden goose
  uvnkrf@gmail.com
  I am also writing to let you know what a extraordinary experience my friend's daughter undergone browsing your site. She discovered too many pieces, which included how it is like to have a wonderful coaching spirit to have most people without difficulty master selected advanced subject areas. You truly surpassed our expected results. Many thanks for showing those good, trustworthy, edifying and as well as cool tips on your topic to Gloria. golden goose
  July 31, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350
  aovwnwa@gmail.com
  Spot on with this write-up, I actually think this website wants rather more consideration. I抣l probably be once more to read way more, thanks for that info. yeezy boost 350
  July 31, 2019
  Replay
 • michael kors handbags
  vregpehea@gmail.com
  My wife and i ended up being now delighted Raymond managed to round up his analysis via the ideas he was given from your very own web page. It is now and again perplexing to simply be freely giving points that many most people might have been trying to sell. And we do understand we need you to thank for that. The most important illustrations you made, the easy site navigation, the friendships you assist to instill - it is most sensational, and it is assisting our son in addition to our family know that that concept is cool, and that's unbelievably mandatory. Many thanks for all! michael kors handbags
  August 2, 2019
  Replay
 • fila sneakers
  atbhlo@gmail.com
  I definitely wanted to write down a quick word in order to express gratitude to you for all the precious recommendations you are giving out at this site. My long internet research has at the end of the day been honored with extremely good points to talk about with my good friends. I 'd repeat that most of us site visitors are undeniably blessed to be in a really good network with many wonderful people with very helpful pointers. I feel really privileged to have encountered your web site and look forward to some more excellent times reading here. Thanks again for a lot of things. fila sneakers
  August 3, 2019
  Replay
 • yeezy
  mkkxkdw@gmail.com
  I in addition to my guys were found to be reading the nice thoughts on the blog then before long I got a horrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those strategies. The young men appeared to be for this reason excited to learn them and have now seriously been loving these things. Thank you for truly being considerably thoughtful and for getting some decent things most people are really desperate to learn about. Our honest regret for not saying thanks to you earlier. yeezy
  August 4, 2019
  Replay
 • kd 11 shoes
  rcjbgmsmux@gmail.com
  I would like to show some appreciation to you for bailing me out of this particular setting. Just after surfing around through the internet and finding ideas which are not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing devoid of the answers to the problems you have sorted out by way of this review is a serious case, and the kind that would have in a negative way affected my career if I hadn't noticed the blog. Your main skills and kindness in playing with everything was valuable. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a thing like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for your skilled and results-oriented guide. I will not think twice to endorse the website to anybody who should get recommendations on this topic. kd 11 shoes
  August 5, 2019
  Replay
 • yeezy boost
  jabwtsucqj@gmail.com
  There are certainly plenty of particulars like that to take into consideration. That is a great point to convey up. I offer the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you bring up the place an important factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I am positive that your job is clearly recognized as a good game. Each girls and boys feel the influence of only a moment抯 pleasure, for the remainder of their lives. yeezy boost
  August 5, 2019
  Replay
 • kyrie 5 shoes
  zuiaagjvhm@gmail.com
  My spouse and i ended up being really excited that Raymond could round up his investigations with the ideas he made in your site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving for free helpful hints that some people could have been selling. We understand we have got the website owner to be grateful to because of that. These illustrations you made, the straightforward blog navigation, the friendships you can assist to instill - it's got mostly astounding, and it's helping our son and us understand this idea is satisfying, and that's tremendously fundamental. Many thanks for all the pieces! kyrie 5 shoes
  August 7, 2019
  Replay
 • nike air max
  vvgnzeckq@gmail.com
  Thanks for your own hard work on this website. Debby really likes going through research and it's really simple to grasp why. Most people know all regarding the powerful way you make powerful tips via the blog and in addition improve contribution from some others about this subject matter then our own daughter has been studying so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always performing a splendid job. nike air max
  August 8, 2019
  Replay
 • jimmy choo shoes
  wicait@gmail.com
  I simply wanted to type a small remark to thank you for the splendid items you are placing at this website. My extended internet look up has at the end been recognized with awesome tips to talk about with my great friends. I 'd tell you that most of us visitors are very blessed to dwell in a decent place with many brilliant people with insightful concepts. I feel rather privileged to have encountered your entire webpages and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thanks once again for a lot of things. jimmy choo shoes
  August 9, 2019
  Replay
 • yeezy boost
  fzlubf@gmail.com
  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I am experiencing subject with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx yeezy boost
  August 10, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350
  qjhwcizr@gmail.com
  I would like to show my appreciation for your kind-heartedness supporting individuals that absolutely need guidance on this one concept. Your special dedication to getting the message along had been extraordinarily beneficial and has constantly encouraged professionals just like me to arrive at their objectives. Your valuable information signifies so much to me and additionally to my mates. With thanks; from each one of us. yeezy boost 350
  August 10, 2019
  Replay
 • coach factory outlet
  hycdrgvzsib@gmail.com
  I am also commenting to let you understand of the cool encounter my wife's princess found visiting your blog. She came to find plenty of details, with the inclusion of what it is like to possess a very effective giving nature to let many more with no trouble comprehend some tricky things. You truly surpassed readers' desires. Many thanks for presenting the priceless, healthy, revealing and even unique guidance on the topic to Lizeth. coach factory outlet
  August 11, 2019
  Replay
 • yeezy boost 350 v2
  kxgddn@gmail.com
  Thanks a lot for giving everyone a very wonderful possiblity to check tips from this blog. It is often very nice plus stuffed with a good time for me and my office co-workers to search your website nearly three times every week to see the newest issues you will have. And indeed, I am also certainly happy with the striking hints you give. Certain two areas in this posting are truly the most efficient we have had. yeezy boost 350 v2
  August 12, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  fkzwrusvf@gmail.com
  I precisely wanted to appreciate you again. I'm not certain the things I might have sorted out in the absence of the tricks provided by you regarding this subject matter. It actually was a very depressing crisis in my opinion, nevertheless being able to view this specialized style you processed that took me to cry for joy. I'm just happier for the guidance and thus pray you really know what an amazing job you are carrying out teaching most people using your websites. I know that you haven't come across all of us. jordan shoes
  August 13, 2019
  Replay
 • adidas yeezy
  vyaple@gmail.com
  Thanks for all your valuable effort on this site. Debby delights in engaging in investigation and it is obvious why. We hear all about the powerful means you convey simple secrets by means of this website and in addition foster response from visitors on this issue and our girl is always being taught a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You're the one carrying out a glorious job. adidas yeezy
  August 14, 2019
  Replay
 • yeezy boost
  sfolwrn@gmail.com
  I wish to show my passion for your generosity in support of persons that absolutely need guidance on your matter. Your special commitment to getting the solution all through turned out to be particularly informative and has consistently enabled women much like me to realize their ambitions. The warm and helpful tips and hints denotes a whole lot to me and far more to my office colleagues. Thanks a lot; from all of us. yeezy boost
  August 16, 2019
  Replay
 • curry 6
  nzpsnlfb@gmail.com
  I would like to show appreciation to this writer just for bailing me out of this difficulty. Right after looking out through the world wide web and coming across thoughts that were not productive, I was thinking my life was gone. Being alive without the solutions to the issues you have solved through this blog post is a crucial case, as well as ones that might have in a wrong way affected my entire career if I hadn't come across your web page. That mastery and kindness in taking care of a lot of stuff was useful. I'm not sure what I would have done if I had not discovered such a step like this. I am able to at this point relish my future. Thanks a lot very much for your professional and result oriented help. I will not think twice to recommend your web blog to anybody who ought to have care on this subject. curry 6
  August 16, 2019
  Replay
 • converse outlet
  tcgqljpcyry@gmail.com
  I together with my pals came looking at the nice information found on the website while then came up with a horrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for those tips. My young boys became as a consequence joyful to read through all of them and have in effect extremely been loving these things. Many thanks for simply being considerably kind and also for making a decision on this kind of ideal subjects millions of individuals are really desperate to understand about. My sincere apologies for not saying thanks to earlier. converse outlet
  August 17, 2019
  Replay
 • lebron 14
  fgfiiyw@gmail.com
  I really wanted to write a brief word so as to say thanks to you for these fabulous hints you are sharing here. My time consuming internet investigation has finally been paid with beneficial insight to write about with my friends and family. I 'd state that that most of us site visitors actually are definitely fortunate to be in a great website with so many perfect professionals with beneficial ideas. I feel somewhat blessed to have seen the website and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thank you again for a lot of things. lebron 14
  August 18, 2019
  Replay
 • curry 5
  bpwpgwxipnp@gmail.com
  Thank you a lot for providing individuals with remarkably nice opportunity to read critical reviews from this blog. It's usually so cool and stuffed with a great time for me personally and my office colleagues to visit your web site at the very least three times a week to find out the latest stuff you will have. And indeed, I am just at all times contented with all the astounding tricks you give. Some two points on this page are honestly the most efficient I have had. curry 5
  August 18, 2019
  Replay
 • hogan outlet
  iyeebhhwvv@gmail.com
  My spouse and i were very fortunate when Michael could round up his survey using the ideas he gained through the weblog. It's not at all simplistic to just choose to be giving away instructions that men and women could have been trying to sell. We really realize we need the website owner to give thanks to because of that. The most important illustrations you have made, the simple blog navigation, the friendships you will make it easier to promote - it's got all awesome, and it's letting our son and the family believe that the situation is entertaining, which is pretty pressing. Thanks for the whole lot! hogan outlet
  August 18, 2019
  Replay
 • air max 2018
  nzvpmkgpca@gmail.com
  My wife and i were very fortunate Edward could complete his basic research from the ideas he was given out of your weblog. It's not at all simplistic to just possibly be giving out strategies that a number of people may have been selling. And we all fully understand we need the blog owner to be grateful to for that. The main illustrations you have made, the simple site navigation, the friendships you make it possible to promote - it's got mostly fantastic, and it's really leading our son in addition to us feel that that topic is amusing, and that is exceptionally indispensable. Thank you for all! air max 2018
  August 19, 2019
  Replay
 • kobe byrant shoes
  zvjllsxsgs@gmail.com
  I just wanted to construct a brief word in order to say thanks to you for these magnificent suggestions you are giving out on this site. My time-consuming internet lookup has finally been compensated with sensible facts and techniques to talk about with my guests. I would believe that most of us website visitors are unquestionably lucky to be in a superb site with many brilliant professionals with very beneficial solutions. I feel really fortunate to have discovered your web site and look forward to plenty of more amazing minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things. kobe byrant shoes
  August 19, 2019
  Replay
 • moncler jackets
  pqofhvyug@gmail.com
  My wife and i have been so delighted when Emmanuel could finish up his reports by way of the precious recommendations he discovered through your weblog. It's not at all simplistic to simply continually be giving freely hints which usually people could have been making money from. And we all remember we need the writer to be grateful to for that. All the explanations you've made, the easy website navigation, the friendships you give support to create - it is everything spectacular, and it's helping our son and the family consider that the subject matter is enjoyable, and that's exceedingly essential. Thanks for all the pieces! moncler jackets
  August 20, 2019
  Replay
 • kobe sneakers
  glrxpdpp@gmail.com
  I intended to compose you this tiny word in order to say thanks once again regarding the pretty concepts you've provided on this page. This has been remarkably generous with people like you to offer without restraint what some people might have offered for an electronic book in order to make some cash on their own, most importantly seeing that you might well have tried it if you ever decided. The suggestions also worked like a good way to be sure that someone else have the identical eagerness similar to mine to know somewhat more concerning this issue. I believe there are several more fun times up front for individuals that read your blog. kobe sneakers
  August 20, 2019
  Replay
 • yeezy boost 500
  uuehqw@gmail.com
  I actually wanted to develop a message in order to appreciate you for those marvelous ideas you are giving out here. My long internet research has at the end been paid with good quality details to go over with my colleagues. I would repeat that most of us visitors are very much endowed to live in a fine place with many perfect people with beneficial tips. I feel truly privileged to have come across the weblog and look forward to so many more cool minutes reading here. Thanks once again for all the details. yeezy boost 500
  August 20, 2019
  Replay
 • nike air max
  mmntyvf@gmail.com
  Thank you a lot for giving everyone such a pleasant possiblity to read from here. It's always so terrific and also jam-packed with a good time for me and my office friends to visit your site at the very least three times weekly to find out the fresh secrets you will have. And definitely, I am just certainly contented considering the good tips and hints served by you. Certain 1 tips in this post are without a doubt the most suitable I have had. nike air max
  August 21, 2019
  Replay
 • goyard bags
  jqkgrufbbw@gmail.com
  Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily marvellous possiblity to read in detail from this web site. It is usually very enjoyable and as well , jam-packed with fun for me and my office mates to search your website minimum thrice in one week to read the fresh stuff you will have. And lastly, I am just always satisfied with your stunning hints served by you. Selected 4 ideas in this posting are unequivocally the simplest I have had. goyard bags
  August 21, 2019
  Replay
 • yeezys
  tspeoh@gmail.com
  Thanks for all of your hard work on this site. My mother really loves making time for investigations and it's really easy to understand why. We know all concerning the lively medium you present important tips and tricks by means of the web blog and therefore welcome response from other ones on the situation while my daughter has always been studying a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You are performing a first class job. yeezys
  August 21, 2019
  Replay
 • ralph lauren uk
  xaqqrykticn@gmail.com
  I am also writing to make you know of the brilliant experience my friend's daughter developed viewing your web site. She figured out so many pieces, which include what it is like to possess a wonderful coaching heart to make others really easily master several hard to do issues. You really exceeded my expectations. Thank you for churning out these interesting, dependable, explanatory and in addition fun thoughts on this topic to Emily. ralph lauren uk
  August 22, 2019
  Replay
 • curry 6
  dyghcg@gmail.com
  My wife and i have been absolutely more than happy that Emmanuel could do his reports through the entire ideas he was given through your web page. It's not at all simplistic to simply choose to be giving for free points which the others may have been trying to sell. Therefore we take into account we need the website owner to be grateful to for that. Most of the explanations you've made, the straightforward site navigation, the relationships you help promote - it's all wonderful, and it is letting our son and the family recognize that the idea is pleasurable, and that's truly fundamental. Thanks for everything! curry 6
  August 22, 2019
  Replay
 • birkin bag
  kbrsalpm@gmail.com
  A lot of thanks for all your efforts on this site. My mom really loves getting into investigations and it's really easy to understand why. A lot of people hear all concerning the dynamic tactic you present insightful ideas through your blog and welcome response from visitors on that concern then our princess is without question learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always performing a glorious job. birkin bag
  August 22, 2019
  Replay
 • christian louboutin shoes
  xmhlmusjqq@gmail.com
  I want to express my gratitude for your kind-heartedness for individuals that really want help with this concept. Your special commitment to passing the message all through came to be exceedingly significant and have consistently permitted folks much like me to attain their ambitions. Your amazing important tips and hints implies much a person like me and especially to my fellow workers. Best wishes; from each one of us. christian louboutin shoes
  August 22, 2019
  Replay
 • longchamp bags
  fbzmji@gmail.com
  Thank you so much for giving everyone a very splendid chance to read from this site. It's always very useful and also stuffed with a good time for me and my office co-workers to search your website at minimum 3 times per week to find out the new issues you have got. And of course, I'm just at all times pleased for the perfect solutions served by you. Selected 2 points in this posting are truly the simplest we have all had. longchamp bags
  August 23, 2019
  Replay
 • cheap jordans
  uyktbi@gmail.com
  Thank you a lot for giving everyone an extremely brilliant possiblity to read articles and blog posts from this website. It is always so enjoyable and also packed with a good time for me personally and my office friends to search the blog more than 3 times in one week to learn the latest items you have got. And indeed, we're certainly fascinated with the eye-popping advice you serve. Certain 2 areas in this article are particularly the very best we have ever had. cheap jordans
  August 23, 2019
  Replay
 • kyrie 3
  cwxamyx@gmail.com
  I wanted to send you this little bit of word just to say thanks a lot once again for these wonderful opinions you've shown above. This is particularly open-handed of you to provide unreservedly exactly what many people might have advertised as an e-book to make some bucks on their own, chiefly since you could have done it in case you considered necessary. Those guidelines as well worked to be a good way to be aware that someone else have similar passion similar to mine to find out great deal more around this matter. I am sure there are lots of more pleasurable situations up front for many who read through your blog. kyrie 3
  August 24, 2019
  Replay
 • curry 4 shoes
  ecauzkjai@gmail.com
  I'm just writing to make you be aware of what a terrific encounter my friend's child enjoyed studying your blog. She came to understand such a lot of things, which include how it is like to possess an incredible coaching nature to make the others completely know precisely selected impossible matters. You truly did more than readers' expected results. I appreciate you for rendering such insightful, healthy, edifying and also cool thoughts on your topic to Evelyn. curry 4 shoes
  August 24, 2019
  Replay
 • jordan shoes
  qwjzjx@gmail.com
  Thank you a lot for providing individuals with such a terrific possiblity to read in detail from this web site. It is always so fantastic and also jam-packed with fun for me and my office co-workers to visit your website particularly thrice per week to learn the latest issues you have got. And definitely, I am also certainly pleased considering the awesome methods you give. Some 2 areas on this page are surely the finest we've ever had. jordan shoes
  August 24, 2019
  Replay
 • nike air max
  axrccrejsi@gmail.com
  I and my pals were actually reading the best guides from the website and quickly got an awful feeling I had not thanked you for those techniques. My men came certainly stimulated to read through them and have extremely been loving them. Appreciation for turning out to be well thoughtful as well as for making a decision on varieties of fabulous things most people are really desperate to know about. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to sooner. nike air max
  August 24, 2019
  Replay
 • air max 95
  ylwycbrxtad@gmail.com
  I must show thanks to you for rescuing me from such a circumstance. After scouting through the the net and meeting notions which were not pleasant, I believed my life was gone. Being alive minus the solutions to the difficulties you have sorted out through this site is a critical case, as well as the kind which might have adversely damaged my career if I hadn't noticed your website. Your own personal mastery and kindness in touching all the pieces was very helpful. I don't know what I would have done if I hadn't come upon such a solution like this. I can at this time relish my future. Thanks very much for the professional and effective help. I won't think twice to propose your blog to anybody who needs and wants guide about this problem. air max 95
  August 25, 2019
  Replay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *