Article

Article on Rights and Morality - അവകാശങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ധാർമികതയുടെ വിലാപയാത്ര ആകുമോ

അവകാശങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ധാർമികതയുടെ വിലാപയാത്ര ആകുമോ 


എന്താണ് ധാർമികത എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പൊതു നിഘണ്ടുവിൽ നിന്ന്ആദ്യം കിട്ടുന്ന മറുപടി "ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയുന്ന തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ" എന്നൊക്കെയാണ്. 
ഇതേ മറുപടി തന്നെയായിരിക്കും മധ്യകേരളത്തിലെ തൊമ്മി കുട്ടിയും തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജപ്പൻ നായരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിഘണ്ടു നോക്കി ആയിരിക്കില്ല തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവിലെ പരിചയം നൽകിയ പാഠങ്ങൾ വച്ചും പാലിച്ചുപോന്ന ശീലങ്ങൾ വച്ചും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർ പറയും. ഒരുകാലത്ത് ശരിയായി കരുതിയിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരുത്തപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. 

ധാർമികതയും നിയമവും

ധാർമികമായി ശരിയായത് ഒക്കെ നിയമപരമായി അനുവദിനീയം ആകണമെന്നില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷണമാണ്. കുട്ടികൾ നല്ല ശീലത്തിൽ വളരാൻ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരുമൊക്കെ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തി പോകുന്ന ശീലം ആണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷേ
ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം വകുപ്പ് 75 വായിച്ചാൽ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുക പോലും സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്ന് ബോധ്യമാകും. പക്ഷേ നല്ല ശിക്ഷണത്തിന് ഭാഗമായി കുട്ടികളെ തെറ്റുകണ്ടാൽ വഴക്കു പറയുന്നതിൽ ധാർമികമായി യാതൊരു കുറ്റബോധവും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായി ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. അതിൻറെ പേരിൽ സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർ എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്ത ചുമതലയുള്ളവർ  വരെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെടാം. 

ഏത് ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും മറ്റൊരുവനെ ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെന്നു കയറുന്നവന് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഉചിതമാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും കുറ്റത്തിൽ പങ്കാളിയായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് രീതിയിലേക്ക് നിയമനിർമാണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി പാലിച്ച് പോന്ന നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളിൽ പുരുഷൻ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഭർത്താവിൻറെ സമ്മതം വാങ്ങി സംഗമം നടത്താമെന്ന രീതിയിൽസ്ത്രീയെ ഒരു ഉപഭോഗവസ്തുവായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആ നിയമം തന്നെ ഇല്ലാതായി. (ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 497 അഡൾട്ടറി). 

ശരിയും തെറ്റും

അഡൾട്ടറി എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് അഡൾട്ടേറിയം എന്ന ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ്. പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുമായി ഏർപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻറെ മലയാള അർത്ഥം നോക്കിയാൽ പരസ്ത്രീഗമനം, പരപുരുഷ സംഗമം, ജാരവൃത്തി, പാതിവൃത്യഭംഗം എന്നൊക്കെ കാണാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പൊറുക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം അതിൻറെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഈയിടെ പുറത്തുവന്ന വിധിയിൽ പോലും വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമായി അതിനെ കാണാമെന്ന നിലവിലെ കുടുംബ നിയമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ചില കാര്യങ്ങൾ ധാർമികമായി തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി നിയമപരമായി ശിക്ഷാർഹം ആകണമെന്നില്ല എന്നില്ല എന്നതാണ്. 

അതേസമയം ദ്വാഭാര്യത്വം, ദിഭർതൃത്വം, ഒരേസമയം രണ്ടു ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 494 പ്രകാരം ഏഴുവർഷംവരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ്. അപ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലും ശിക്ഷ തുല്യമാണ്. എന്നാൽപരപുരുഷബന്ധത്തിൻറെ പേരിലുള്ള നിയമം റദ്ദാക്കിയ തത്വം സ്ത്രീപുരുഷ അവസര സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വാദത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായതാണ്. അതിൻറെ അർത്ഥം പരസ്ത്രീഗമനം പരപുരുഷ സംഗമം എന്നീ കേസുകളിൽ അതിലുൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേപോലെ ശിക്ഷ നൽകിയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിയമപരമായി വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പേരിൽ ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാവില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു ചർച്ച. 

മൂന്നാമതൊരാൾ വിവാഹത്തിലൂടെ വരുന്നത് ഇനിയും കുറ്റമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 494 നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ബന്ധം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കെ മറ്റൊരു വിവാഹം ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ നടത്തിയാലും കുറ്റകരമാണ്. അവിടെ വിഷയം വിവാഹത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ ഇനി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതാണ്. 

ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയ നിയമത്തിൽ (വകുപ്പ് 497) സ്ത്രീയെ ഒരു വസ്തുവായി കാണുകയും പുരുഷന് മാത്രം ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമായി കോടതി അതിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി വീണ്ടും കുറ്റമായി തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായി കണ്ടാൽ നിയമനിർമ്മാണസഭ കൾക്ക് പോംവഴികൾ കണ്ടെത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. 

നിയമവും ഭയവും

നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ധാർമികമായ ശരിതെറ്റുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടികളെ ഭയന്ന് കൂടിയാണ് മനുഷ്യർ ചിലരെങ്കിലും നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നത്. നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഭവിഷത്ത് മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭയമാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് വിധേയരായി ജീവിക്കാൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ഭയം ഇല്ലാതായാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന ഉൾപ്രേരണയും ഇല്ലാതാകും. കൊളോണിയൽ നിയമ സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വമാണ് നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകും എന്ന ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് നിയമ വിധേയരായി ജീവിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചിട്ടയായ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. മദ്യത്തിൻറെ ലഹരിയിലും പ്രതികാര ഉന്മാദത്തിലും ഒക്കെ നിയമത്തെ ഭയപ്പെടണം എന്ന മാനസികാവസ്ഥ നഷ്ടമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാണ്. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റ പേരിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 66 എ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഒരുകാലത്ത് ഭയപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന പദങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യകളും ഇന്ന് നിർലോഭം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചേർത്തുവായിക്കാവുന്നതാണ്. 

അവകാശങ്ങളും ധാർമികതയും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കണം 

അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ  ചിരപുരാതനമായ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ പാലിച്ച് കാലത്തിൻറെ പുരോഗമന പരീക്ഷകൾ വിജയിച്ച ശരിയും തെറ്റും നിലനിർത്തി പോരുക തന്നെ വേണം. അവകാശങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ ഇനിയും നിലനിൽക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും കാംക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തപ്പെടുന്ന തന്നെ വേണം.

Related Articles

48 Comments

 • link 188bet
  saringyulnazwsu@mail.ru
  Wonderful web site. A lot of helpful info here. I'm sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thank you on your effort! http://000babes.com/external_link/?url=http://www.mbet88vn.com
  October 14, 2018
  Replay
 • 188bet
  alkhazurpocir@mail.ru
  Quality content is the important to attract the people to visit the web site, that's what this site is providing. http://www.mbet88vn.com
  October 14, 2018
  Replay
 • kèo nhà cái
  evandelinafmabr@mail.ru
  Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work! http://keo365.com/the-thao
  October 15, 2018
  Replay
 • keonhacai
  asiliyzguah@mail.ru
  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. http://keo365.com/the-thao
  October 15, 2018
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  kooza slot machine slot machine gratis da scaricare sgabelli per slot machine prezzi http://hlaastmu.com game slot machine gratis elements slot machine trucchi slot machine las vegas roller coaster slot machine online slot machine rimini simulatore slot machine bar slot gratis tutte http://hlaastmu.com
  March 28, 2019
  Replay
 • Charlesmon
  jgalaxy2003@yourimail.website
  March 28, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  come vincere alle slot machine online insert coin slot machine slot machine carnival http://hlaastmu.com/ slot machine san valentino cleopatra slot machine free play online slot machine bankroll strategy emendamento slot machine giocare a slot machine gratis free slot machine safari heat giochi gratis macchine http://hlaastmu.com
  March 29, 2019
  Replay
 • AaronBic
  ksidorovich@blinkweb.website
  March 29, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  wolf run slot machine gratis slot machine safari lucky ladies slot machine giochi gratis slot machine winning a slot machine sale slot machine milano slot machine che pagano slot machine emp jammer slot machine della gallina free online slot machine play for fun giochi gratuiti http://hlaastmu.com
  March 29, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine legge slot machine libri icon slot machine scaricare giochi gratis slot machine free online to play slot machine usage kijiji slot machine online piu vincenti slot machine tokens trucchi slot machine bar pokemon rosso fuoco trucchi slot machine slot gratis senza scaricare http://hlaastmu.com
  March 29, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  quanto rende una slot machine pokemon fire red best slot machine best paying slot machine online giochi grati free vegas slot machine apps come capire slot machine video slot machine cha cha cha borderlands 2 slot machine glitch slot machine gratis con jackpot slot machine jackpot slot bar gratis http://hlaastmu.com
  March 29, 2019
  Replay
 • Kiamon
  jmurdock07@probbox.com
  March 29, 2019
  Replay
 • Cash Loan
  tanya@rainmail.win
  March 29, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine vegas slot machine bar gratis online slot machine soldi veri slot online gratis las vegas slot machine jackpots top 5 slot machine apps zeus slot machine free play slot machine zeus giocare gratis slot machine book of ra slot machine gratis igt video slot bar http://hlaastmu.com
  March 29, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  noleggio slot machine puglia vincere facile alle slot machine slot machine gioca gratis senza scaricare tutti i giochi gratis slot machine rpg maker vx ace pignoramento slot machine divisori per slot machine lock it link slot machine online igt slot machine free play come vincere sempre alle slot machine dei bar giochi con le macchine http://hlaastmu.com
  March 30, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine la mummia giochi xl slot machine gratis slot machine nuove video slot gratis figaro slot machine slot machine pisa vampire slot machine slot machine astor check mate slot machine atari 2600 slot machine regolamento giochi gratis slot mascin http://hlaastmu.com
  March 30, 2019
  Replay
 • Amymon
  s2robins@probbox.com
  [url=http://motiliumotc.com/]motilium usa[/url]
  March 30, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  аё¤аё”аё№ slot machine 4sh truffa slot machine cinesi slot machine torero giochi gratis 2016 slot machine jpg chi sono i proprietari delle slot machine slot machine barone rosso gratis slot machine meccanismo slot machine games apps slot machine wikipedia slot machine online gratis http://hlaastmu.com
  March 31, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine soldi veri android iva slot machine slot machine bar gioca gratis senza scaricare slot machine online fruit bonus slot machine modelli slot machine da bar tassa su slot machine slot machine igg slot machine in casa platino slot machine gioco online gratis http://hlaastmu.com
  March 31, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  incas slot machine slot machine pc games free download cherry master slot machine download slot machine online disegni di slot machine sale slot machine milano pin up slot machine trucchi slot machine sicure on line free slot machine quick hits giochi di slot machine gratis senza scaricare e senza registrarsi giochi macchine gratis http://hlaastmu.com
  March 31, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  jackpot slot machine online slot machine gioco della gallina ricavi da slot machine e studi di settore slot machine metafora slot machine giochi slot machine gratis faraone gestione slot machine percentuale pagamento slot machine 5 migliori nuove slot machine gestire slot machine slot machine gratis senza scaricare http://hlaastmu.com
  April 1, 2019
  Replay
 • Payday
  tbeyns@pochtar.men
  April 1, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine saint vincent teatro delle albe slot machine game slot machine free tutti i giochi gratis del mondo giochi gratis slot machine fruit slot machine legge stabilitГ  svuotare slot machine con bluetooth slot machine golden game ulisse slot machine trucchi slot machine ghost hunter trucchi gioco gratis online http://hlaastmu.com
  April 1, 2019
  Replay
 • Best Online Loans
  thalia@pochtar.men
  April 1, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  generatore emp slot machine slot machine in dwg trucchi per vincere alle slot machine dracula castle giochi slot machine gratis slot machine da bar truccate slot machine e minorenni slot machine gallina trucchi slot machine vietate ai minori slot machine free buffalo montezuma slot machine slot free http://hlaastmu.com
  April 1, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  slot machine bonus 2016 italia new slot machine slot machine tabacchi tutti i giochi gratis del mondo slot machine gallina uova d'oro gratis slot machine di maio jolly joker slot machine for sale slot machine ghost hunter tipi di slot machine da bar slot machine ca noghera gioca gratis slot http://hlaastmu.com
  April 1, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  renzi slot machine slot machine torrent la droga delle slot machine giochi gratuiti da scaricare gratis a slot machine one-armed bandit vendo slot machine sgabelli per slot machine prezzi percentuali guadagni slot machine bonanza gold slot machine slot machine senza soldi giochi gratuiti http://hlaastmu.com
  April 1, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  malattia del gioco slot machine slot machine con bonus di benvenuto slot machine normativa 2018 http://hlaastmu.com/#slot slot machine multigioco licenza per slot machine trucchi per slot machine gallina slot machine normative slot machine 500 euro slot machine animation giochi macchine gratis http://hlaastmu.com
  April 2, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  installazione slot machine tabacchi giochi gratis slot machine bar astro slot machine giochi con le macchine disegni slot machine circus slot machine contabilitГ  bar con slot machine franchising sala slot machine slot machine il mago slot machine mafia giochi gra http://hlaastmu.com
  April 2, 2019
  Replay
 • best insurance rates
  raulrrg1@pochtar.men
  April 2, 2019
  Replay
 • GeorgeUnomy
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  proprietario slot machine tutte le slot machine gratis slot machine troy gratis slotmachine miliardi condonati alle slot machine slot machine da bar ulisse giochi gratis da scaricare slot machine credito slot machine come sballare le slot machine slot machine online gratis da bar giochi gratis slot http://hlaastmu.com
  April 2, 2019
  Replay
 • Derekhen
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  bacheca incontri gay rovigo fuerteocasion coches incontri gay sardegna incontri gay biella Japanese dating usa incontri gay a lavagna bacheca incontri gay rimini sauna boys oviedo incontri gay in treno incontri gay palwermo traducir de euskera a espaГ±ol gratis incontri gay alba incontri gay binasco comprar tabaco rubio por kilo incontri gay a olbia incontri gay vicenza masajes gay valencia gay reggio incontri gay a milano incontri chico gay fuerteventura incontri gay la spezia bacheca incontri gay matera Philadelphia tranny dating incontri maturi gay incontri ragusa gay mil anuncios gays salamanca incontri gay montefiascone
  April 3, 2019
  Replay
 • Derekhen
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  incontri gay riminiГ№ Its always sunny in philadelphia when dee is dating a retarded person bakeca incontri reggio calabria gay bakeca incontri gay lecce mil anuncios sexo ibiza incontri gay black milano gay viterbo incontri San luis obispo dating areas incontri gay civitanova marche incontri gay la spezia pasion gay leon incontri gay s roma bakeca incontri gay verona Shemale dating new york eros incontri gay pomigliano incontri gay bo Syracuse ny microsoft dating groups video di incontri gay incontri gay calenzano el tiempo en elche infoexpres incontri gГ y cruising bakeca incontri parma gay milanuncios coches palma de mallorca incontri gay isola del liri bar incontri gay mil anuncios contactos castellon siti gay x incontri
  April 3, 2019
  Replay
 • Derekhen
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  app incontri gay free Dayon osomatsu san dating incontri gay torino bakeka incontri gay a milano Los angeles chile dating siti incontri gay gratuiti incontri gay bdsm Laredo texas dating incontri gay palermo bacheca incontri gay reggio cal Free transgender dating sites upstate new york incontri gay varese bakeca incontri gay l'aquila traductor euskera castellano online incontri trav gay roma bakeka incontri venezia gay Richard burger pomona ny dating show incontri gay badoo incontri gay maturi piemonte gay orihuela incontri gay mi bakeca incontri gay asti chat terra sala badajoz incontri agrigento gay incontri caserta gay Is becky g dating austin luoghi incontri gay milano
  April 3, 2019
  Replay
 • Derekhen
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  incontri gay miano cancaneo sevilla luoghi incontri gay macerata sito incontri gay bareback Online dating demographics in usa annunci incontri gay savona incontri giovani gay contactos salou incontri gay reggio cal incontri gay oggi a cosenza milanuncios trabajo almeria incontri gay toscana gay incontri toscana ofertas de trabajo teleelx incontri pontassieve gay incontri gay asiatico contactos pasion albacete gay cuneo incontri bakeca incontri gay foggis milanuncios servicio domestico malaga bacheca incontri gay a napoli bakeca incontri gay firenze chico busca chico avila app gay incontri incontri gay forli ravenna Indian dating dallas barletta bakeca incontri gay
  April 3, 2019
  Replay
 • Derekhen
  tatyanamariyaklimenko1991978oaf@mail.ru
  incontri gay le colonne quierorollo baja incontri gay bolzaneto incontri firenze gay chat hispano balears annunci incontri gay modena incontri veneto gay Bill randall gouverneur ny dating milano gay incontri incontri gay lido di dante trabajar ensobrando cartas desde casa bajeca incontri gay incontri gay giarre infoexpres ofertas de trabajo en elche lidi ferraresi gay incontri incontri gay acqui terme chat gay joven gay veneto incontri lido di spina lugo incontri gay las mejores peliculas gays gay incontri ferrara incontri gay cr contacto chicas ciudad real incontri acilia gay incontri gay campania Gainesville florida college girls dating site incontri gay bacheca
  April 4, 2019
  Replay
 • amica auto insurance
  iavanrijswijk@regiopost.trade
  April 4, 2019
  Replay
 • Nike Air Max 2019
  fvkoieo@hotmaill.com
  ladwjsv,Waw! Its really great and wonderful ever i found. Thank you for sharing this info. Nike Air Max 2019
  April 11, 2019
  Replay
 • POEFTREERTELOSY
  scxwfsureMisyMesystelob@nowcarinsurance.fun
  April 11, 2019
  Replay
 • Girl Webcam
  keysgill4@regiopost.trade
  April 11, 2019
  Replay
 • Yeezy UK
  zkayomsos@hotmaill.com
  Alabama football coach Nick Saban returned to work on Wednesday, less than two days after he underwent hip replacement surgery. Yeezy UK
  April 29, 2019
  Replay
 • Pandora Ring
  ctcaxldz@hotmaill.com
  There have been five cases of measles in Los Angeles County so far this year, she said. Pandora Ring
  April 29, 2019
  Replay
 • Nike
  avgwdynqfom@hotmaill.com
  I wanted more than just a chance at motherhood; having children has always been a dream. For as long as I can remember I’ve pictured starting a family one day—just one day very far in the future. Adding to the ambiguity, I’m in a queer, same-sex relationship, and I hadn’t even begun to think about how my partner and I might go about having kids. We weren’t even certain we’d end up together. We’ve been dating for almost two years, and while it seems likely that we are heading in the direction of marriage at some point, we are definitely not ready to have kids together. We’d barely talked about moving in together or whether she’d come to the next Thanksgiving, let alone whether we’d want to conceive biologically, adopt, or foster. We were, and are, at the beginning of considering a life together—a time that should be filled with the glow of possibility, the freedom to dream without commitment. Nike
  May 6, 2019
  Replay
 • Air Jordan 12 Gym Red
  aqqdmzf@hotmaill.com
  "She always found a way to make me laugh, when I was sad or mad, no matter what happened, said a friend. Air Jordan 12 Gym Red
  May 8, 2019
  Replay
 • Klara Gomez
  gomez.klara@googlemail.com
  Hi I regularly order from your shop, and I love your store. But I have a question, I see a lot of Items on this site http://bit.ly/CheaperProducts that you also sell. but there products are 40% cheaper, well my question is what is the difference between your shop and theirs, is it the quality or something else, I hope you can answer my question. Yours sincerely
  May 8, 2019
  Replay
 • Cheap NFL Jerseys
  cwcwcohfia@hotmaill.com
  On April 3, there were zero sitting white congressmen in the race for the 2020 Democratic nomination. There were two former male representatives (Beto O’Rourke of Texas and John Delaney of Maryland) and a sitting congresswoman (Tulsi Gabbard of Hawaii), but no men currently serving in the House. Cheap NFL Jerseys
  May 10, 2019
  Replay
 • Nike React Element 87
  mclisj@hotmaill.com
  http://www.nikereactelement87.us/ Nike Element 87 Nike React Element 87
  May 23, 2019
  Replay
 • Red Jordan 12
  dhmieswnk@yahoo.com
  http://www.nflauthenticjerseys.us/Cheap NFL Jerseys Red Jordan 12
  May 26, 2019
  Replay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *